Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa

Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa - Pavla Horská, | Booksquad.ink

...ějin v rámci doktorského studia HORÁKOVÁ, I ... Housing Estates in the Czech Republic after Socialism ... ... . (2000) Suburbanizace či urbanizace? Nová bytová výstavba v Praze a jejím zázemí. Magisterská práce, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha. Housing Estates in the Czech Republic after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation Show all authors. ... Musil, J. (2002) Co se děje s českými městy dnes, in: Horská, P., Maur, E., Musil, J. (Eds) Zrod velkoměsta: U ... Horská Pavla - Maur Eduard - Musil Jiří Zrod velkoměsta ... ... ., Maur, E., Musil, J. (Eds) Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa, ... FÁZE URBANIZACE Zdroj: 8) Horská, P. , Maur, E., Musil, J. -Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha a Litomyšl 2002 Urbanizace jako změna prostorové organizace společnosti není pouze proměnou sídel. Je to také proces, vjehož průběhu se měnila i vnitřní struktura měst. Horská, Pavla; Maur, Eduard; Musil, Jiří (2002): Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha - Litomyšl: Paseka. ... Specifický mezistupeň představovala střední Evropa, která sice měla relativně hustou síť měst, ale tato města měla jiný charakter. Jednalo se převážně o malá města, která ... Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: [email protected] Wintera Kulturní obraz českých měst, život veřejný v XV. a XVI. věku3, Společnost českých zemí v raném novověku: struktury, identity, konflikty4 od Václava Bůžka a kolektivu, Dějiny hmotné kultury II., kterou publikoval Josef Petráň5, kde jsem využívala kapitolu Venkov a město. Velkoměsta jsou zpravidla kulturními, ekonomickými i politickými centry zemí a regionů. Výskyt V Česku. V českých velkoměstech žije jedna pětina obyvatelstva. Dlouhodobě je výrazně největším českým velkoměstem Praha, má téměř 1,3 milionu obyvatel. HORSK[, Pavla, MAUR, Eduard a MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta Urbanizace českých zemí a Evropa. 1. vyd. Praha Paseka, 2002, 352 s. ISBN 8071854093. MULÍČEK, Ondřej. Město Brno v období transformace. 2004. 1 CD-ROM. ČSÚ Výsledky sčít{ní lidu, domů a bytů 2001 a 2011 Data poch{zející z magistr{tu města Brna • HORSKÁ, Pavla - Maur, Eduard - Musil, Jiří, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002. • HROCH, Miroslav, Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009. • JAKUBEC, Ivan - JINDRA, Zdeněk, Dějiny hospodářství českých zemí (Od počátků Pavla Horská - Eduard Maur - Jiří Musil, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002, s.7-43; Jan Horský, Poddanství - vrchnostenský systém - středověký a raněnovověký venkov, SIS; Jan Horský, Proměny evropské společnosti v období ranného novověku (16.-18.století), SIS;...

INFORMACE

AUTOR
Pavla Horská,
DIMENZE
4,14 MB
NÁZEV SOUBORU
Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa.pdf

POPIS

První ucelená monografie o urbanizaci v českých zemích, která zhodnocuje poznatky společenských věd, tj. sociologie, demografie a historiografie. Pojednává urbanizaci jako proces, který na našem území započal zhruba před dvěma sty lety v souvislosti s průmyslovou revolucí. Popisuje změny, které tento proces zahájil, a jejich odraz v životě společnosti, státu, rodiny i jedinců. Autoři rozvrhli práci do tří oddílů, které postihují problematiku urbanizace od jejích počátků po dnešní dobu. Zvláštní pozornost je věnována Praze jako největšímu českému městu a centru urbanizačního procesu.

Chcete si přečíst knihu?Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavla Horská,. Číst Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY