Sumář: Diskurzivita české literatury 19. století

Sumář: Diskurzivita české literatury 19. století - Dalibor Tureček | Booksquad.ink

... Literatur. Ludwig-Maxmilians Universität München, duben 2009 ... Soustavný přehled (4) Pseudoklasicismus, preromantismus ... ... . Diskurzivita literatury 19. století v česko - slovenském kontextu představuje mezinárodní kolektivní projekt dvou výzkumných institucí (Ústavu bohemistiky FF JU a Ústavu slovenskej literatúry SAV), spojených dlouhodobou spoluprací.Jeho cílem je nabídnout alternativní pohled na literární dění 19. století v širším kontextu. Na seznamu nesmí chybět klíčová díla české literatury ... Šumař - Vyhledávání na Heureka.cz ... . Na seznamu nesmí chybět klíčová díla české literatury 19. stol., která jsou považována v dějinách literatury za součást kánonu. Další komentáře Studijní materiály Poznámka k ukončení předmětu: Seminář souvisí s přednáškou Česká literatura 19. století I a II, celý kurs je uzavřen zkouškou. Čtvrtý díl univerzitních přednášek prof. dr. Václava Černého je věnován pseudoklasicismu, preromantismu, romantismu a realismu, tedy období zhruba od poloviny 18. století do devadesátých let 19. století. Sumář představuje shrnující ohlédnutí za projektem GAČR P406/12/0347, Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu, a přináší systematizaci a domyšlení zejména jeho metodologického... Změlík R. Diskurzivita literatury 19. století v českém a slovenském kontextu. 2014. Změlík R. O realismu uměleckém. 2013. Změlík R. Granice w literaturze - literatura i jej granice. 2012. OPONENTSKÝ POSUDEK ... Sumář - Diskurzivita české literatury 19. století. Bahrovy třísvazkové Dějiny německé literatury zahrnující období od raného středověku po současnost patří dnes již ke klasickým pracím literární historie. Dějiny vyšly poprvé koncem 80. let jako zhuštěný přehled literatury a literární vědy pro studenty v Americe. Sumář představuje shrnující ohlédnutí za projektem GAČR P406/12/0347, Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu, a přináší systematizaci a domyšlení zejména jeho metodologického aspektu. Hlavní výsledky řešení jsou obsaženy v knihách České literární romantično (2012), Český... Vědecká společnost. Česká asociace pro digitální humanitní vědy (CzADH) (člen, 2018-) Brněnský naratologický kroužek (člen, 2019-) Mezinárodní GAČR P 406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu (2012-2016); mezinárodní kolektivní projekt dvou výzkumných institucí (Ústavu bohemistiky FF JU a Ústavu slovenskej literatúry SAV), hlavní řešitel prof. Dalibor Tureček, spoluřešitel prof. Peter Zajac. Sumář: Diskurzivita české literatury 19. století 249,- 194,- Dějiny českého pravopisu (do roku 1902): Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého p Vladimír Svatoň ve své knize uvažuje o komparatistice jako o myšlení, které chce zachytit kontury širších kontextů, než jaké nabízí literatura jednotlivých národů. Důležitý je pro něho pojem „předpokladové půdy" jako principu, kterým je kontext scelen. Evropská civilizace je tak poznamenána permanentním rozporem mezi nadosobními zákony a soucitem s osudy ......

INFORMACE

AUTOR
Dalibor Tureček
DIMENZE
8,70 MB
NÁZEV SOUBORU
Sumář: Diskurzivita české literatury 19. století.pdf

POPIS

Sumář představuje shrnující ohlédnutí za projektem GAČR P406/12/0347, Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu, a přináší systematizaci a domyšlení zejména jeho metodologického aspektu. Hlavní výsledky řešení jsou obsaženy v knihách České literární romantično (2012), Český a slovenský literární parnasismus (2015), Konfigurácie slovenského realizmu (2016), Český a slovenský literární klasicismus (2017) a v právě dokončované monografii o slovenském literárním romantismu, kde čtenář může k našim tezím nalézt dokladový materiál v podobě analytických studií. Svazek se člení na metodologickou a literárněhistorickou část. Teorie a metodologie pro nás mají význam jen potud, pokud je lze učinit praktickým nástrojem ve vztahu ke konkrétnímu materiálu. Dějiny literatury chápeme jako model a rozeznáváme jeho základní vrstvy, tedy axiomata, principy konstruování, instrumenty a pracovní postupy. Literaturu vnímáme optikou estetické funkce a historické poetiky. Jako základní kognitivní rámce užíváme diskurzivní analýzu, synopticko-pulzační přístup i specificky aplikovanou kategorii latence. Dějiny literatury se nám následně nejeví jako lineárně kauzální vývoj, ale jako různorodá, vnitřně mnohotvárná dynamika, odehrávající se v rámci mnohovrstevnatě strukturovaného morfogenetického pole.Za základní diskurzy literatury 19. století pokládáme klasicismus, romantiku, realismus a parnasismus. Nekoncipujeme je však jako sukcesivní etapy, nýbrž jako tendence, vzájemně se vymezující i prolínající v nejrůznějších modifikacích napříč časem. Jednotlivé modifikace a interference jsou přitom patrné na různých úrovních obecnosti, od žánrosloví až po strukturu jednotlivého textu. Výsledkem projektu je nový, vnitřně dynamický model literatury 19. století.

Chcete si přečíst knihu?Sumář: Diskurzivita české literatury 19. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Dalibor Tureček. Číst Sumář: Diskurzivita české literatury 19. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY