... na okraji chaosu ...: Poetika literárního díla 20. století

... na okraji chaosu ...: Poetika literárního díla 20. století - Daniela Hodrová, | Booksquad.ink

...ho díla 20. stolet... Nabízí souhrnný výklad přínosu jednotlivých metodologií z hlediska klíčových pojmů i představy o fungování literárního díla a poté se zaměřuje na specifičnost poetiky jednotlivých literárních druhů, tj ... Základní literatura oboru | Ústav české literatury ... . na poetiku prózy (základy naratologie), pak na poetiku poezie a dramatu. Již v padesátých let 20. století je Václav Řezá č...literárního díla, na který se u Řezá če zam ěříme, je d ějišt ě. Naším úkolem je zjistit, do jaké...HODROVÁ, Daniela...na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století. Praha, 2001. ISBN 80-7215-140-1 . 3 1. Metodologická východiska Výzkum jsem zaměřila na díla vydaná mezi lety 1893 až 19 ... PDF Česká literatura 1. poloviny 20. století ... . Naším úkolem je zjistit, do jaké...HODROVÁ, Daniela...na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století. Praha, 2001. ISBN 80-7215-140-1 . 3 1. Metodologická východiska Výzkum jsem zaměřila na díla vydaná mezi lety 1893 až 1913...na okraji chaosu ...: Poetika literárního díla 20. století. 1. vydání. Praha : Torst, 2001. 865 s. ISBN 80-7215-140-1...století : II. díl : Život všední i sváteční. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005... Na cestě ke smyslu: poetika literárního díla 20. století, Praha 2005. Miroslav Červenka a kol.: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století, Praha 2002. Wolfhart Henckmann - Konrad Lotter: Estetický slovník (přel. Dušan Prokop), Praha 1995...Daniela Hodrová a kol.: --na okraji chaosu... Literatura (z latinského littera, písmeno) neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textů, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevů (například ústní lidová slovesnost).Kromě umělecké literatury se k ní v tomto smyslu řadí také odborná literatura, náboženské spisy... Podle Daniely Hodrové, jak uvádí v díle …na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století je literární postava „prvkem prostupujícím všechny sloţky díla jako svérázný motiv, či spíš dynamický komplex motivů."2 Tento komplex je v daném Poetika literárního díla 20. století Monumentální dílo z poetiky prózy 20. století. Detailní rozbor poetiky literárních děl (název, postava, kompozice atd.), doložený na stovkách děl světové literatury. Na okraji chaosu... : poetika literárního díla 20. století: Olšany rijk: Perunův den román: Pod dwiema postaciami: Podobojí: Poetika české meziválečné literatury : (proměny žánrů) Poetika míst kapitoly z literární tematologie: Pohyb románu : (problémy geneze a vývoje žánru od středověku po romantismus) Poppen: Prague... Autorka se zabývá invertovaným obrazem sovětského fenoménu "nového člověka" v Platonovových románech Čevengur a Kotlovan. Odklony od normy sleduje v rámci vybraných základních atributů "nového člověka" (antiindividualismus, organizovanost, racionalita, potlačení tělesnosti a další). Ty jsou užity takovým způsobem, že je mezi nimi vnitřní souvislost s příběhem a smyslem díla, například opakováním či grafickým zvýrazněním. Motiv je také tím, co čtenář v příběhu četby začne pokládat za důležité. HODROVÁ, D.: …na okraji chaosu...: poetika literárního díla 20. století, Praha, Torst 2001... klasifikace postav v dílech Poetika vyprávění Shlomith Rimmon-Kenanové a …na okraji chaosu…Poetika literárního díla 20. století, zvláště v kapitole „Poetika postavy" Daniely Hodrové. Na základě získaných teoretických poznatků se budu snažit vysledovat způsoby charakterizace postav v románu a ve filmech. současného kompendia o poetice české literatury 20. století Na okraji chaosu.4 Na...na okraji chaosu…Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2001, 7-19...vzešel z díla vědeckého - z Fyziologických fragmentů (1775-78) švýcarského fyzio-......

INFORMACE

AUTOR
Daniela Hodrová,
DIMENZE
4,68 MB
NÁZEV SOUBORU
... na okraji chaosu ...: Poetika literárního díla 20. století.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?... na okraji chaosu ...: Poetika literárního díla 20. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Daniela Hodrová,. Číst ... na okraji chaosu ...: Poetika literárního díla 20. století Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY