Pohlaví, gender a společnost

Pohlaví, gender a společnost - Ann Oakleyová | Booksquad.ink

... genderová analýza s archeologickou praxí? Genderová analýza umožňuje archeologům nahlédnout do způsobu, jakým materiální kultura vytváří sociální vztahy mezi muži a že ... Jakého jste pohlaví? - Blog iDNES.cz ... ... Gender ve výchově a vzdělávání - neexistuje jednotná definice na to, co je gender ve výchově a vzdělávání, a tak pro jeho ujasnění je nutné nejprve zodpovědět, co je samotný pojem gender. Gender se dá shrnout jako rozdíly ve vlastnostech a chování obou pohlaví, které jsou sociálně a kulturně podmíněny. Vytvoření fungujícího systému uplatňování gender mainstreamingu v. ... a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlav ... OAKLEY, Ann : Pohlaví, gender a společnost ... . Vytvoření fungujícího systému uplatňování gender mainstreamingu v. ... a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování. ... Otevřená společnost. Uruguayská 178/ 5; Praha 2, CZ-120 00 222 561 913 proměnlivé pohlaví (gender fluid) nevyhovující pohlaví (gender nonconforming) nerozhodnuté pohlaví (gender questioning) gender-variant; ... Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve ... KOMENTÁŘ. Nejvyšší správní soud zamítl účastníkovi úřední změnu pohlaví bez operace. V rozhodnutí poukázal na základní principy společnosti v Česku, která pohlaví většinově vnímá jako binární kategorii, tedy muž a žena. Soud rozhodl správně. Účastník řízení prokázal nepochopení rozdílu mezi termíny pohlaví a gender. Německý parlament schválil zákon, který uznává třetí pohlaví. Intersexuální lidé, u kterých není možné jasně stanovit, zda jsou ženou nebo mužem, si tak budou moci zažádat o úpravu úředních matrik. Máme mít v občance uvedeno pohlaví? 52 variant pohlavní identity na Facebooku ... Gender Fluid — v čase proměnlivé preference sebevyjádření ... které od něj společnost očekává. A na příkladu transsexuálů se toto jádro objevuje daleko jasněji, jako ostatně vždy, když se problém vyostří. ... Gender je, řečeno terminologií společenských věd, sociálním konstruktem. To znamená, že společnost vytvořila soubor očekávání a norem, které jsou jiné pro muže a jiné pro ženy a podle kterých se očekává, že se jednotlivé „gendery" budou chovat. ... Pohlaví. Pojem pohlaví pak popisuje biologické rozdíly ... Pohlaví, gender a společnost. Jihoameričtí Indiáni mají pohádku o tom, že ženy, které manželé doma...

INFORMACE

AUTOR
Ann Oakleyová
DIMENZE
8,59 MB
NÁZEV SOUBORU
Pohlaví, gender a společnost.pdf

POPIS

Jednu ze základních otázek, se kterou se setkáváme v jednotlivých oblastech života jedince a společnosti, ať si ji plně uvědomujeme, či nikoli, představuje rozdílnost mezi pohlavími a pohlavními rolemi. Co je určeno biologicky a co je ovlivněno kulturním působením společnosti? Na tyto otázky autorka hledá odpovědi a své závěry opírá o argumenty a příklady z oblasti antropologie, sociologie, psychologie a také studia chování zvířat. Boří přitom stereotypní představy a mýty týkající se tématu. Jedná se o základní obeznámení s problematikou genderu, která v podobě gender studies nedávno vstoupila i na českou akademickou půdu. Význam a aktuálnost této analytické a čtivé práce dokládá skutečnost, že ve Velké Británii vyšla již jedenáctkrát (naposledy v roce 1996).

Chcete si přečíst knihu?Pohlaví, gender a společnost ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ann Oakleyová. Číst Pohlaví, gender a společnost Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY