Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes

Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes - Veronika Fruthová, | Booksquad.ink

...hradníčka a skladby Fausta Romittelliho a Francesca Filidei ... soukromé vlastnictví - ABZ slovník českých synonym ... . ... Originární způsoby nabytí vlastnictví: ... Trestní právo stíhalo stejné zločiny jako dnes ... V římském právu už existuje systém soukromého práva, jak jej poprvé popsal právník Gaius kolem roku 180. Gaius rozlišuje personae (osoby), res (věci) a actiones (žaloby). Tento systém byl v pojetí práva velmi výhodný a ... V této práci je proto vymezen pojem vlastnické právo ... Veronika Fruthová | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví ... ... V této práci je proto vymezen pojem vlastnické právo a jeho pojetí v římském právu a současné právní úpravě. Dále jsou představeny jednotlivé druhy vlastnictví, způsoby jeho nabývání, omezení a zániku a nastíněna ochrana vlastnického práva jak v římském právu, tak právu pozitivním. …více méně Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes autor: Fruthová Veronika, Novák Marek, doporučená cena: 250 Kč naše cena:210Kč Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva autor: Novotný Petr, Novotná Monika, Kedroňová Kristina, Štrosová Ilona, Štýsová Monika ... Podobné jednotky. Občan a vlastnictví v čs. právním řádu / Hlavní autor: Holub, Milan, 1934-2004 Vydáno: (1985) Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes / Hlavní autor: Fruthová, Veronika Vydáno: (2018) Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří stupňů v občanském soudním řízení ve věcech: občanskoprávních, obchodních včetně ... Úvod V obecném právním povědomí má každý právník a možná i většina laiků zafixováno, že ochrana vlastnictví za minulého režimu nebyla v našem státě ideální. Vlastníci to u nás opravdu neměli jednoduché. Státní zásahy do soukromého vlastnictví nebyly ničím výjimečným, ať již se jednalo o znárodňování, kolektivizaci, pozemkovou reformu či konfiskace ... Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes Fruthová Veronika - Novák Marek. Vlastnictví patří mezi základní instituty s...-10% 250,-225,- SKLADEM. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. stol Gerloch Aleš - Šturma Pavel ... Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes. FRUTHOVÁ Veronika, NOVÁK Marek. 225 K ... Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes V. Fruthová / M. Novák. ... Koncerny v komunitárním právu: Analýza a náměty pro rekodifikaci Tomáš Doležil. Svoboda projevu: Demokracie, rovnost a svoboda slova Petr Jäger, Pavel Molek. Civilné delikty v rímskom práve. (KRP) Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2011. BARTOŠEK, Milan: ... vydržení v římském právu. (KRP) Praha : Auditorium, 2018. ISBN 978-80-87284-72-8 ... Originární způsoby nabývaní vlastnictví v římském právu a dnes. Praha : Auditorium, 2018. FRÝDEK, Miroslav: ... Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes. (Fruthová Veronika, Novák Marek) Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes Veronika Fruthová , Marek Novák , Auditorium (2018) Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku....

INFORMACE

AUTOR
Veronika Fruthová,
DIMENZE
3,6 MB
NÁZEV SOUBORU
Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes.pdf

POPIS

Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní pojetí vlastnictví má své kořeny v právu římském, které položilo základy většině jeho hlavních atributů. Římská právní věda se velmi podrobně zabývala především praktickými stránkami vlastnictví, zejména pak rozličnými způsoby jeho nabývání, které rozdělila do několika typů a vytvořila pro ně speciální pravidla. Předkládaná kniha se soustředí na nabývání vlastnictví způsoby odlišnými od převodu vlastnictví, jmenovitě pak vydržením, přírůstkem, zpracováním, smísením, nálezem pokladu a dalšími. Autoři při-stoupili k tématu komparativním způsobem, a proto srovnávají konkrétní nabývací instituty římského práva s platným občanským zákoníkem.

Chcete si přečíst knihu?Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Veronika Fruthová,. Číst Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY