Svět literatury 58/2018

Svět literatury 58/2018 - - | Booksquad.ink

...y TVAR 2018 Ing. Martin Látal Stanislav Vrbík - Chamber music Collection ... Nabízené schválené závěrečné práce ... ... 58 2018 Morpheus Art, s.r.o. Hudební setkání 7 59 2018 Projekt Pomezí z.s. Dům v jabloních ... Tajemný svět netopýrů - zážitková interaktivní výstava pro děti 132 2018 Studio Rote 16, z.s. ...  PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. vedoucí oddělení intelektuální dějiny 17. století, komunikace učenců v raně novověké Evropě, myšlenkový svět pobělohorského exilu, komeniologie, autor komentářů pro edici Sociální koncept pozdně středověkého městského přistěhovalectví, in: Sociální svět středověkého města, (ed.) Martin Nodl, Colloquia mediaevalia Pragensia V, Praha 2006, s. 3-97. St ... XLSX www.mkcr.cz ... .) Martin Nodl, Colloquia mediaevalia Pragensia V, Praha 2006, s. 3-97. Středověké dilema ženské svatosti, in: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, (edd.) 58 2018. 59 2018. 60 2018. 61 2018. 62 2018. 63 2018. 64 2018. 65 2018. 66 2018. 67 2018. 68 2018. 69 2018. 70 2018. 71 2018. 72 2019. 73 2019. 74 2018. 75 2018. 76 ... Institut pro studium literatury Vojvodík, Josef (ed.); Wiendl, Jan (ed.) Jan Zahradníček. Čtení o básníkovi z let 1930-1960 ... Svět ve slovech aneb O síle ... Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Knihy. Máte vybrané filtry: Karolinum, 240 - 319 Webová prezentace - Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cislo;Utvar;NazevPartnera;ICpartnera;Predmet;Popis;Castka;CastkaPopis;PlatnostOd;PlatnostDo "014/94";"OE";"MÚZO Praha s. r, o.";"49622897";"Smlouva o dílo 014/94 ze ... obsah kapitola i: plnĚnÍ plÁnu v oblasti hlavnÍ Činnosti organizace..... 4 1. sbÍrkotvornÁ Činnost..... 5 1. 1. selekce - akvizice ..... 5 58 2018: INF: Mgr. Miroslav Půža, Ph.D. Užití ICT při tvorbě školního časopisu: 59 ... „Svět barev" - zájmový kroužek pro žáky základní školy: 358 2017: PP: ... Výuka českého jazyka a literatury na praktické škole dvouleté ... 58 2018: PP: Mgr. Libuše Třískalová ... Metodické zpracování tématu: „Svět barev" - zájmový kroužek pro žáky základní školy: 289 2017: PP: doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. ... Výuka českého jazyka a literatury na praktické škole dvouleté ... Webová prezentace - Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 4834.58. 2018 218 4738.3999999999996. 2018 219 890. 2018 220 13662. 2018 221 3400. 2018 222 4637.63. 2018 223 1500. 2018 224 28970. 2018 225 ... nákup literatury CK VICTORIA BRNO 16312520 132018 HOŠEK MOTOR 63484463 CZECH ACCOMMODATION SERVI 25718291 ... 3D SVĚT 03840417 1103807405 1334558523 01.06.2018 28.05.2018 2018067 05.06.2018 ... Souvislosti bohemikální tištěné literatury o moru 16. století. Státním okresní archiv Děčín, Děčín 15. 11. 2006. Poznámky k výzkumu morové literatury 16. století v Čechách. Společnost pro dějiny věd a techniky - lékařská sekce, Praha 24. 11. 2005. Studie a články Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Knihy. Máte vybrané filtry: auta, dětské 1976-1984 Ústav čs. a svět. dějin ČSAV Praha - externí vědecká aspirantura, obor starší československé dějiny (CSc.) 1987 Filozofická fakulta UK Praha - rigorózní řízení, obor československé dějiny (PhDr.) 1990 Pedagogická fakulta v Ústí n. L. - habilitační řízení, obor české dějiny (doc.) Praxe v oboru Za dvanáct hodin obrázek doslova obletěl svět — viděli ho lidé na 20 miliónech obrazovek a nespočet dalších...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
12,74 MB
NÁZEV SOUBORU
Svět literatury 58/2018.pdf

POPIS

Z obsahu: Modernita v různých konstelacích Moderna v časopisech kolem 1900: kontexty, funkce, strategie (Dalibor Tureček) Pět přátel Franze Kafky aneb Co skrývá povídka „Společenství“ (Jaroslav Březina) Principy futurismu a kubofuturismu v poezii raného Vladimira Majakovského (Jana Kitzlerová) Dospívající protagonistka v současném italském románu. Motiv zkoušek ne-dospělosti (Pavla Přívozníková) Záhada naivního umění: Deník „Heleny Morleyové“ a Elizabeth Bishopová (Mariana Machová) Tragický úděl jednotlivce v dějinách. Osud Dmitrije Šostakoviče v románovém zpracování Juliana Barnese (Ladislav Nagy) Druhý život Philipa Rotha: nástin interpretace (Michal Sýkora) Muslimská literatura ve Spojených státech (Karel Helman) Diskuse — diverzita v moderní kultuře Univerzalita a jedinečnost: Čtyři výroky o diverzitě (Vladimír Svatoň) Dva prostory, dva časy: rasová utopie Euclidese da Cunhy (Šárka Grauová) Harmonické soužití kultur v Hispánské Americe podle Alfonse Reyese (Alice Lukešová) Černá tvářičko, budeš Římanka!? Fašistický kolonialismus mezi sexismem a rasismem (Alice Flemrová) Otázka rasy objektivem režisérů fašistické propagandy (Monika Červenková) Borges: „Já, Žid“ (Anna Housková) „Most nad světem“. Lyrismus jako způsob transkulturace u J. M. Arguedase (Tereza Kalkusová) Kulturní střet v románu Luise Sepúlvedy (Roman Zaťko)

Chcete si přečíst knihu?Svět literatury 58/2018 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Svět literatury 58/2018 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY