„Nová škola" v meziválečném Československu ve Zlíně: Ideje, aktéři, místa

„Nová škola

...Nová škola" v meziválečném Československu ve Zlíně - ideje, aktéři, místa ... Nová škola v meziválečném Československu ve Zlíně - Ideje ... ... . Praha: Academia, v tisku. Publikace: Monografie: KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. „Nová škola" v meziválečném Československu ve Zlíně - ideje, aktéři, místa. Praha: Academia, v tisku. 3.3 Tělovýchovné směry a koncepce, které ovlivnily Weignerovy tělovýchovné snahy v meziválečném Československu 40. 3.3.1 Švédsko 40. 3.3.2 Francie 42. 3.3.3 Rakousko 43. 4 Státní péče o těles ... Kasper Tomáš, Kasperová Dana,: Nová škola v meziválečném ... ... . 3.3.1 Švédsko 40. 3.3.2 Francie 42. 3.3.3 Rakousko 43. 4 Státní péče o tělesnou výchovu 45. 4.1 Weignerova činnost v Poradním sboru při MVZTV 46. 4.1.1 Weignerův návrh tělovýchovného ústavu Tyršova 48 Leckdo si například myslí, že byl v meziválečném Československu jako emigrant, což ale není pravda, spolupracoval se sovětskou misí přinejmenším do konce dvacátých let a emigrantům se vyhýbal. Zkušeností s politickými perzekucemi měl ovšem tolik, kolik jich jen bylo možné během 20. století posbírat. Pražská škola v korespondenci: Dopisy z let 1924 - 1989. ... Příběhy exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. ... Železná opona v Československu: Usmrcení na československých státních hranicích 1948-1989. Partnerské dvojice německy hovořících umělcú v meziválečném Československu Partnerství a participace. Veřejný prostor. Partnerství pro mír aneb Čekání na Godota Partnerství: Architekt Igor Svoboda (1926-1990) Parts of me - Parts of NYC Párty českých producentů Partyzán Partyzán Partyzán Partyzánská Partyzánská Škola ve vesmíru - Nouzové přistání ... Sociální stát v Československu: Právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992. 2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha. ... Moje nová svoboda: Z Kábulu přes předváděcí molo až k sobě samé ... Přestože MDS v meziválečném období ztratil několik svých početně velkých členů, počet členů paradoxně narůstal, a to Svazu pomohlo zůstat silným. Velký rozvoj družstev byl zaznamenán ve Skandinávii. Ve Finsku ovládala družstva 1/3 distribuce zboží, ve Švédsku dodávala většinu elektřiny a 15 % bytů ve Stockholmu. Komentáře . Transkript . Studie č. 15 - Slovácké muzeum Hranice moci a sebe-reprodukce diktatury sovětského typu v Československu přelomu 40. a 50. let na příkladu podzemních uměleckých skupin Název v angličtině: The limits of power and selfreproduction of the dictatorship in Czechoslovakia at the turn of the 40s and 50s on the example of the underground art groups Prezidentské volby v Československu a v České republice : (transformace prezidentského mandátu, vhodnost přímé volby) Hz 4621 Tiosavljevičová, Jarmila Pražské studentské spolky a jejich úloha v česko-německém sporu ve druhé polovině 19. století Ráslová, Zuzana Na půli cesty k domovu Stachová, Jana V letech 1996-2010 se konalo v klubu, ve foyeru i na jevišti Těšínského divadla, pak i v Praze, Brně, Zlíně a Opavě padesát literárně-hudebních večerů. Češi a Němci v meziválečném Československu (2013 : Brno, Česko)Češi a Němci v meziválečném Československu : (sborník z kolokvia pořádaného katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy uni...

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Kasper,
DIMENZE
12,71 MB
NÁZEV SOUBORU
„Nová škola" v meziválečném Československu ve Zlíně: Ideje, aktéři, místa.pdf

POPIS

Publikace zpracovává problematiku meziválečné školské reformy (1929–1939) v kontextu tzv. firemního města Zlína, prostoru pokroku, modernity, racionalizace, síly moderní techniky. Myšlenky racionalizace, taylorismu, zásad scientific management neovlivňovaly jen výrobu ve firmě Baťa, každodenní život ve Zlíně, ale i chod pokusných zlínských veřejných škol. Jejich cílem byla škola činná (learning by doing) a společenská (school democracy). Studie v první části analyzuje cestu české pedagogiky k důvěře v racionalizační hnutí a v druhé části rekonstruuje pedagogické zásady v pokusných obecných a měšťanských školách ve Zlíně.

Chcete si přečíst knihu?„Nová škola" v meziválečném Československu ve Zlíně: Ideje, aktéři, místa ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tomáš Kasper,. Číst „Nová škola" v meziválečném Československu ve Zlíně: Ideje, aktéři, místa Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY