Vzdělávání žáka s SVP

Vzdělávání žáka s SVP - Jitka Kendíková | Booksquad.ink

... potřebami je poskytnout návštěvníkům tohoto webu soubornou informaci z oblasti podpory vzdělávání těchto dětí a žáků (v zhledem k zaměření těchto webových stránek na preprimární, primární a sekundární vzdělávání se další informace v tomto textu netýkají studentů) ... STUPNĚ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ - Katalog podpůrných opatření ... . modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního ... potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhláška č. 147/2011 Sb. ... Neporovnávejte výsledky žáka s ostatními dětmi, ani nesrovnávejte výkony dětí s SPU ... Individuální vzdělávací plán pro žáky se SVP. Na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení může ředitel škol ... Vzdělávání žáka s SVP - Jitka Kendíková | KOSMAS.cz - vaše ... ... . 147/2011 Sb. ... Neporovnávejte výsledky žáka s ostatními dětmi, ani nesrovnávejte výkony dětí s SPU ... Individuální vzdělávací plán pro žáky se SVP. Na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení může ředitel školy povolit žáku se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu /IVP/ (Školský zákon č. 561/2004 Sb. § 18). Specifika při zařazení žáka se...

INFORMACE

AUTOR
Jitka Kendíková
DIMENZE
6,52 MB
NÁZEV SOUBORU
Vzdělávání žáka s SVP.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Vzdělávání žáka s SVP ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jitka Kendíková. Číst Vzdělávání žáka s SVP Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY