Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II - Ivo Pospíšil (ed.), | Booksquad.ink

...o Německa a Beneluxu (Europe intermédiaire) ... Z dějin literární vědy: metody a přístupy (Ivo Pospíšil ... ... .. Spíše než fyzické uskupení je pojem „střední Evropa" symbolem sjednocení, v kontrastu s Východem reprezentovaném Osmanskou říší a Ruskou říší a do první světové války se lišil od Západu tím ... [39] 2017: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II (jazyk - literatura - kultura - politika - filozofie) pořádá: Středoevropské centrum slovanských studií ve spolupráci s Českou asociací slavistů, Slavistickou společností Franka Wollmana a Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí, Brno Česká literatúra a film, Nitra Literárne akcenty II. Literárny život v minulosti a dnes, Nitra ... „Československý scenár" ako viacvrstvový jazykový ... ... . Literárny život v minulosti a dnes, Nitra . ... Včera a dnes - Terézia Vansová v slovanskom literárnom kontexte Munipress 2017. Zobrazit publikaci. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II :(jazyk - literatura - kultura - politika - filozofie) Jan Sojnek - Galium 2018 C 115061 Schindler-Wisten, Petra, O chalupách a lidech :chalupářství v českých zemích v období tzv. normalizace a transformace Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum 2017 C 115062 Slavistická společnost Franka Wollmana, Brno. 49 To se mi líbí. O.s. zabývající se srovnávací literárněvědnou slavistikou v návaznosti na tradici budovanou od 20. let 20. století profesorem Frankem... Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí MU, Brno Súčasné Rusko Prednáška P. Adamku Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite ... Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí MU, Brno Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite doc. Alexej Bykov, PhD., Katedra medzinárodnej žurnalistiky, Vyššia škola žurnalistiky a ... Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí; Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II; Světové literatury 20. století v kostce; Výzvy současnosti: Nová témata české a slovenské literatury (2000-2017) Miloš Zelenka Na našich stránkách již najdete program mezinárodní vědecké konference Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. (jazyk - literatura - kultura - politika - filozofie). frankwollman.weebly.com Ústav slavistiky Filozofické fakulty, Česká asociace slavistů a Slavistická společnost Franka Wollmana si Vás ... [2012] Postmodernismus: smysl, funkce a výklad (jazyk - literatura - kultura - politika). Brněnské texty k slovakistice XV. Týmová monografie. Pre výstupy zahrnuté do publikácií Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí a Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II sa profesijnou výzvou stala publikácia Iva Pospíšila Střední Evropa a Slované (Brno: MU, 2006). Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí: kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. ISBN 978-80-905336-7-7. Volume II. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. 293 s. ... T. Proměny národní a kulturní identity ruských vysokoškolských studentů. In POSPÍŠIL, I. (ed.) Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí, s. 591-600. Brno: Galium, 2015. 616 s. ISBN 978-80-905336-7-7. CICHÁ, M. Antropologická reflexe soužití ... předmětů pro střední zdravotnické školy Ph.D. 2003 obor: Antropologie Univerzita Palackého v Olomouci ... JANEČKOVÁ, T. Proměny národní a kulturní identity ruských vysokoškolských studentů. In POSPÍŠIL, I. (ed.) Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí, s. 591-600. Brno: Galium, 2015. 616 s. ISBN 978-80-905336-7-7 ... Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí ... : (jazyk - literatura - kultura - politika - filozofie) Vydáno: (2015-) Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury / Vydáno: (2019) Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. 2018. Změlík R. Prostor jako jedno ze současných témat dnešního středoevropského literárněvědného (i obecně kulturního) diskurzu....

INFORMACE

AUTOR
Ivo Pospíšil (ed.),
DIMENZE
6,66 MB
NÁZEV SOUBORU
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II.pdf

POPIS

Rozsáhlý svazek navazující na jeho první část je monografickou analýzou různých aspektů střední Evropy a pokusem o vystižení posunů důrazu v jejím hodnocení, tedy toho, jaká role je dnes přisuzována střední Evropě v evropském myšlení a jak se za poslední desetiletí vyvíjela. Kniha o takřka 400 stranách koncentruje řadu úhlů, z nichž je střední Evropa nahlížena: od jazykovědy, literární vědy, kulturologie, areálových studií k politologii, uměnovědám, sociologii, historiografii, to vše spojené s poetikou, komparatistikou, genologií, kde se zrcadlí problémy německého, českého, polského, slovenského, maďarského, ukrajinského, slovinského, ruského, nizozemského kulturního a geopolitického areálu, také nových technologií, nových žánrů a témat. Moderní, pružné, ale nekonjunkturální texty jdoucí většinou mimo mainstream, patrně nejreprentativnější text tohoto druhu v našem prostředí, bez unylých teorií budovaných méně se znalostí věci, více pod tlakem tematických mód a snahy být u všeho, co "letí", publikační výstup, jenž vychází ze seriózního, dlouhodobého bádání o střední Evropě.

Chcete si přečíst knihu?Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ivo Pospíšil (ed.),. Číst Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY