Nové české depoty doby bronzové: Hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013

Nové české depoty doby bronzové: Hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013 - Ondřej Chvojka, | Booksquad.ink

...J CHVOJKA PETR MENŠÍK Chvojka, O. Fröhlich, J ... Zprávy VMO - Vlastivědné muzeum v Olomouci - Sochařství ... . 2013: Ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové, dokumentované v jižních Čechách v letech , Archeologické výzkumy v jižních Čechách 26, Chvojka, O. Havlice, J. 2009: Měděná žebra starší doby bronzové v jižních Čechách. Nové depoty z Přídolí ... Výzkum opakovaně přináší vynikající výsledky. V letošním roce se stavebníci i archeologové soustředili na náměstí Míru. Zatím se objevily nálezy z raného středov ... PDF Novinky v knihovně Historického ústavu AV ČR Praha č. 1-2/2018 ... . Zatím se objevily nálezy z raného středověku, doby bronzové a doby železné. Výzkum potrvá přinejmenším do konce tohoto roku. Přečtěte si zbytek tohoto vstupu » veřejné obhajoby disertačních prací DSc. U kovových nálezů převládá nářadí, zámky a klíče, podkovy, gotický svícen, olověné, bronzové i stříbrné poháry a další nádobí, nebo také české groše králů Jana a Václava IV., haléře z doby husitské a peníze starého Rakouska. Orl-2016-1? 2016-1 kognitivně disonantní občasník, informační destilátor, internetové(nejen) výstřižky ve fraku, splaskávač simulákrů, rozpouštěč falešných egregorů, narušovač zpráchnivnělých paradigmat, kompenzátor hypotékového novinářství, flokulant mediálního žaboklamu, širokopásmové dráždidlo, argenteum oppositus coffeteria pragensis, kanonizátor ... Pouze o šest let později, roku 1912, bylo z výšky fotografováno první archeologické místo v Německu - venkovská vila z doby římské v hessenském Vilbelu. Zlom do leteckého snímkování přinesla první světová válka, v jejímž průběhu se letadla plně uplatnila v tom, co se od nich v souvislosti s válčením očekávalo ... Když v dubnu roku 1757 vpadla do Čech ve čtyřech kolonách pruská voj- ska, začínal již druhý rok konfliktu, který vzplál téměř na celém evropském kon- 147ROUCEK, Peter, B Der Geburtstag der Monarchie Die Schlacht bei Kolin, 1757 , Wien 1982. Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské (konference) (2016 : Praha, Česko)Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské : sborník příspěvků ze specializované konference, uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 6. října 2016/ Alena Nachtmannová ......

INFORMACE

AUTOR
Ondřej Chvojka,
DIMENZE
4,88 MB
NÁZEV SOUBORU
Nové české depoty doby bronzové: Hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013.pdf

POPIS

Kniha přináší komplexní přehled depotů z doby bronzové z území Čechy, objevených do konce roku 2013 a předaných do muzejních sbírek. Jedná se o více než stovku nových souborů, které dosud většinou nebyly publikovány a které významně doplňují starší syntézy českých depotů. Všechny tyto nové nálezy jsou v knize podrobně popsány, analyzovány a rovněž kompletně vyobrazeny. Vedle archeologického vyhodnocení jsou v knize zařazeny i kapitoly o chemických analýzách kovových artefaktů z depotů a o archeobotanických analýzách.

Chcete si přečíst knihu?Nové české depoty doby bronzové: Hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ondřej Chvojka,. Číst Nové české depoty doby bronzové: Hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY