Exsultet: Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

Exsultet: Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu - Radek Tichý | Booksquad.ink

...ní-li přítomen jáhen a ani celebrující kněz nemůže tento chvalozpěv zazpívat, může ho přednést nějaký zpěvák ... Chvalozpěv Exsultet - dějiny, struktura, liturgické užití ... ... . Biskupské konference mohou stanovit, aby se zpěv velikonočního chvalozpěvu prokládal nějakým vhodným zvoláním lidu. Čtení z Písma svatého tvoří druhou část vigilie. Exsultet, exultet (z lat. exsulto - "veselit se", "jásat") Exsultet, exultet je začáteční slovo velikonočního chvalozpěvu (Praeconium Paschale), který zpívá jáhen o velikonoční vigilii v kněžišti (presbytáři) po posvěcení velikonoční svíce (). (Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Historie a liturgie velikonočn ... Exsultet - ZAEX ... . (Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu Chvalozpěv na Velikonoční svíci nazývaný podle prvního slova Exsultet, Ať zajásá, je všeobecně znám zřejmě především díky... Zobraziť viac Díkůvzdání za světlo (z velikonočního chvalozpěvu Exsultet) Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! Polnice, rozezvuč se k vítězství mocného Krále, zvěstuj spásu! Raduj se, země, zalitá oslnivou září věčného Krále! Hle, po celém světě rychle mizí temnoty!...

INFORMACE

AUTOR
Radek Tichý
DIMENZE
3,6 MB
NÁZEV SOUBORU
Exsultet: Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu.pdf

POPIS

Chvalozpěv na Velikonoční svíci nazývaný podle prvního slova Exsultet, Ať zajásá, je všeobecně znám zřejmě především díky „pilné včele“. Jedná se přitom o píseň nejen esteticky krásnou, ale také nesmírně bohatou na teologii a na podněty pro duchovní život. Je téměř dobrodružné rozplétat prameny této duchovní poezie, pátrat po tom, z kterých velikánů církevního starověku Exsultet čerpal, aby jejich myšlenky a kázání přetavil ve chválu Boží. Je překvapující objevit, že se nejedná o pouhou liturgickou poezii, ale o modlitbu chvály, díků a oběti, tj. o eucharistickou modlitbu v širším významu slova, která proměňuje paškál ve svátost Kristova zmrtvýchvstání a která může také proměňovat ty, kdo ji zpívají a jejímu zpěvu naslouchají.

Chcete si přečíst knihu?Exsultet: Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Radek Tichý. Číst Exsultet: Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY