K Labyrintu světa

K Labyrintu světa - Dmytro Čyževskyj | Booksquad.ink

...ímco v Labyrintu světa panuje „kolotání a lopotování", v Ráji srdce je podezřele klidno a strnulo ... Labyrint - centrum duševního a tělesného zdraví ... . Labyrint se hemží pohybovými slovesy, která posilují dojem zmatku, v Ráji není prostor a není čas. Neznamená to, že by Poutník náhle prohlédl z marnivého mámení do jasnozřivého vnitřního ladu ... V roce 2010 recitoval V. Marčík Labyrint světa k varhanní skladbě Petra Ebena a tato zkušenost ho přivedla k definitivnímu rozhodnutí zdramatizovat toto dílo. Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu. Všudybud (Všezvěd) ... Charakteristika slovní zásoby Labyrintu světa a ráje srdce ... ... . Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu. Všudybud (Všezvěd) o Kretenském labyrintu: „Zázrak světa byl, stavení z tak mnoha pokojů, příhrad, průchodišť vzdělané, že kdo se bez průvodčího do něho pustil, vždycky sem a tam chodě a motaje se, nikdý ven netrefil. Ale to žert byl proti tomu, jak sám světa toho labyrint, zvláště nyní, spořádán jest. Ve druhé části nalezne poutník cestu ven z labyrintu - je to cesta do vlastního nitra (ráje svého srdce = k Bohu), kde se setká s Kristem a pozná tak pravou radost. Poutník dostane novou uzdu a brýle, což je mu slovo boží a Duch svatý. Dílo končí modlitbou a chvalozpěvem. Viděl jsem skutky, kteréž se dějí pod sluncem, a aj, Když je třeba se vyznat v labyrintu světa i svém vnitřním, má člověk klíč k řešení sám v sobě - klíč k rozvoji své osobnosti, životní spokojenosti… Je možné ho najít bezpečnou cestou za odborného doprovázení. (A. Poláčková) Jazykové prostředky jsou formulovány tak, aby tvořily či oddělily dva zřetelné protipóly Labyrintu světa a ráje srdce. První část vzbuzuje ve čtenáři pocit zoufalství a představu chaotického labyrintu, druhá část naopak uspokojení či duševní usmíření v tom, že všechno není ztraceno a že je pro co žít, když člověk pozná boží vůli a zcela se jí oddá. Vedle původního textu obsáhne kniha i text v jazyce 21. století - upravený Lukášem Makovičkou. Dominantou této velkoformátové knihy je však více než 50 dvoustranných koláží Miroslava Huptycha. Miroslav Huptych je svými kolážemi k Labyrintu proslulý i za hranicemi ČR - vystavoval je například v Nardenu. K Labyrintu světa - Dmytro Čyževskyj. Čyževského text se věnuje Komenského dílu Labyrint světa a ráj srdce. Autor vymezuje témata, která prostupují... Nebo — řečeno stručněji — navozuje možnost vztahovat jejich významy k alegorické rovině. S označením světa jako města-labyrintu se poprvé setkáváme v II. kapitole, kdy Všudybud mluví s poutníkem a přirovnává svět ke krétskému labyrintu. Toto přirovnání se rozvíjí ve skutečný alegorický obraz až v V. kap., v ... Nikdy jsem Komenského Labyrint světa nečetla a nikdy jsem netušila, jak dílo z roku 1631 může sedět v naší době. Moc se mi to líbilo! Tím, že jsem vůbec nevěděla, o co v Labyrintu jde, jsem šla dějem úplně nezatížená a čekala, co z toho vypadne. Vedle původního textu obsáhne kniha i text v jazyce 21. století - upravený Lukášem Makovičkou. Dominantou této velkoformátové knihy je však více než 50 dvoustranných koláží Miroslava Huptycha. Miroslav Huptych je svými kolážemi k Labyrintu proslulý i za hranicemi ČR - vystavoval je například v Nardenu. Š k a r k a vyčleňuje celou skupinu děl Komenského, „které si vypůjčily formu a prostředky obvyklé v beletrii" (doslov k vydání „Labyrintu světa a ráje srdce", Praha 1958, str. 173). Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského patří právě k takovýmto knihám - je stále aktuální a podnětný, přestože vznikl už tak dávno. U tohoto vydání je velkým přínosem, že je upraveno do současného jazyka, takže se nemusíte obávat jazyka 17. století, který už může být pro některé čtenáře ......

INFORMACE

AUTOR
Dmytro Čyževskyj
DIMENZE
9,10 MB
NÁZEV SOUBORU
K Labyrintu světa.pdf

POPIS

Čyževského text se věnuje Komenského dílu Labyrint světa a ráj srdce. Autor vymezuje témata, která prostupují celým Labyrintem, přičemž pozornost upíná zejména ke čtyřem stěžejním: k tématu duchovní cesty, tématu vypuzené pravdy, nesmyslnosti či absurdnosti lidského světa a tématu Krista a lidské duše. Pozornost věnuje také propojení obou částí Labyrintu, negativní alegorii či podobnosti s díly J. V. Andreae. Text připravila k vydání a doplnila doprovodnou studií Jana Stejskalová.

Chcete si přečíst knihu?K Labyrintu světa ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Dmytro Čyževskyj. Číst K Labyrintu světa Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY