Zoologie obratlovců

Zoologie obratlovců - Jiří Gaisler, | Booksquad.ink

...ováni za živočichy.Název pochází z řečtiny: ζοον (zoon) = zvíře, živočich, tvor; λόγος = slovo, smysl, nauka ZOOLOGIE OBRATLOVCŮ se zabývá morfologií, genetikou, biogeografií, ekologií, fylogenetikou a systematikou velkého počtu obratlovců ... PDF Ontogenetický původ chrupavĊitých a kostěných elementů ... ... . Diverzita v morfologických i molekulárních znacích je studována ve vztahu k fylogenezi i taxonomii se speciálním důrazem na historii fauny obratlovců Eurasie. GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců.2. přepracované. Praha: Academia, 2007. s. 1-692, 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS Zoologie obratlovců 2020 - Paryby a ryby dropbox link . Zoologie obratlovců . Systém a biodiverzit ... Anatomie obratlovců - Wikipedie ... . GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců.2. přepracované. Praha: Academia, 2007. s. 1-692, 692 s. ISBN 978-80-200-1484-9. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS Zoologie obratlovců 2020 - Paryby a ryby dropbox link . Zoologie obratlovců . Systém a biodiverzita; Paryby a ryby; Obojživelníci - anatomie a fyziologie; Obojživelníci - ekologie a etologie; Obojživelníci - vznik; Obojživelníci - systém Plazi - anatomie a fyziologie ; Plazi - ekologie a etologie; Plazi - vznik Zoologie obratlovců 2017 Upravené presentace letošního kursu Zoologie obratlovců jsou k disposici ZDE: *Chordata-úvod1 *Chordata-úvod2 * Cephalochordata-Tunicata * Cranaita-úvod *Cyclostomata *Chondrichthyes *Osteognathostomata-Actinopterygii ... Zoologie bezobratlých. Zoologie obratlovců. Ekologie a etologie. Témata Laboratoře pro výzkum biodiverzity: Entomologie (v případě zájmu kontaktujte členy oddělení Entomologie) Vznik a evoluce křídel u hmyzu. Morfologická variabilita a evoluce křídel u paleopterních skupin hmyzu. Zoologie obratlovců . Knihu jsem si půjčovala od kamarádky, takže jsem se nemohla dočkat, až budu mít svou. Kniha není určeta pro každovečerní čtení před spaním, ale spíš jako vzdělávací kniha, kde se dočtete veškeré zajímavosti o obratlovcích. Knihu doporučuji těm, kteří se o zoologii zajímají. Anatomie obratlovců popisuje stavbu těla a jednotlivé orgánové soustavy v těle obratlovců (Vertebrata). Obratlovci jsou různorodou, druhově rozmanitou skupinou, přesto ale mají společné, apomorfní znaky, které jsou jim společné a které je odlišují od ostatních živočichů. Tělo všech obratlovců je rozčleněno na hlavu, trup a pravý ocas druhově nejbohatší třída obratlovců ryby a praryby se vyvíjely souběžně ryby se oddělily v prvohorách, vyvinuly se ve sladkých vodách, slané vody osídlily druhotně Zoologie obratlovců Autor: Gaisler, Jiří a Zima, Jan Nakladatel: Academia EAN: 9...

INFORMACE

AUTOR
Jiří Gaisler,
DIMENZE
9,13 MB
NÁZEV SOUBORU
Zoologie obratlovců.pdf

POPIS

Od prvního (1983) i druhého (2007) vydání této komplexní zoologické učebnice se výrazně změnily názory na systematiku a fylogenezi, ale i na ekologii a chování obratlovců. Objevily se nové obory, jako vývojová genetika nebo molekulární fylogenetika. Třetí vydání vychází z původních textů, ale předkládané informace jsou přizpůsobovány novým poznatkům a názorům. Byla přijata fylogenetická koncepce považující bezlebečné kopinatce za bazální skupinu strunatců. Významně jsou přepracovány části věnované fylogenezi paryb, paprskoploutvých ryb, plazů a ptáků. U těchto taxonů byly v poslední době získány nové znalosti vycházející především z podrobných molekulárních analýz. U každé velké skupiny obratlovců je doplněna krátká kapitola s poznatky o genomu a jeho evoluci. Na všech taxonomických úrovních jsou opraveny údaje o počtech známých druhů a jejich případném stupni ohrožení. Řada dalších drobných úprav přispívá k aktualizaci prezentovaných poznatků.

Chcete si přečíst knihu?Zoologie obratlovců ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Gaisler,. Číst Zoologie obratlovců Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY