Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Libuše Čeledová, | Booksquad.ink

...tor: Čeledová Libuše, Holčík Jan .. ... Předměty - is.cuni.cz ... . Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví neobmedzený prístup Čeledová, Libuše, Holčík, Jan a kol. Praha : Charles University in Prague, Karolinum Press. 2017. 203 s. ISBN: 9788024638096. 9788024638195. EBSCOhost Kupte knihu Klinická propedeutika v urgentní medicíně (Viliam Dobiáš) s 11 % slevou za 355 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtět ... Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného ... ... . Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 20 miliónů titulů. Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví / Libuše Čeledová, Jan Holčík a kolektiv. — Vydání první. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. — 203 stran : ilustrace, grafy ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-3809-6 Sociální lékařství je jedním ze základních medicínských předmětů. Je to interdisciplinární obor, který vznikl na počátku 20. století. Za cíl si klade popis, rozbor a hodnocení zdravotní situace ve společnosti, aby mohlo přispět ke zlepšení zdraví lidí. Posluchači budou znát základní pojmy, teorie a determinanty zdraví, postavení veřejného zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky, budou schopni porovnat vývoj zdravotního stavu obyvatel ČR s jinými zeměmi a v historickém kontextu, budou umět rozpoznat a pochopit základní ekonomické problémy ve zdravotnictví, budou schopni definovat zaměření a hlavní ... Úvod do mezinárodního práva veřejného . Učebnice mezinárodního práva má za cíl poskytnout čtenářům přehled hlavních znaků současného mezinárodního práva. Kromě základních informací o pojmech a institutech mezinárodního práva zde čtenáři naleznou též odkazy na relevantní judikaturu mezinárodních soudních orgánů, jejíž znalost by měla být prohloubena ......

INFORMACE

AUTOR
Libuše Čeledová,
DIMENZE
6,72 MB
NÁZEV SOUBORU
Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví.pdf

POPIS

Učební text přináší studentům aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Text je užitečný nejen pro studenty, ale také pracovníky ve zdravotních a sociálních službách. Nesporný přínos učebního textu spočívá v tom, že není zaměřen jen na obecný výklad pojmů a obsahu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, ale předkládá k zamyšlení otázky o problematice systému zdravotnictví a nastiňuje i návrhy na jejich řešení. Čtenáři zde naleznou rovněž kapitoly, které přibližující primární péči jako základ celého zdravotnického systému, zabývají se základy zdravotnického práva, typy zdravotnických soustav a systémem zdravotnických a sociálních služeb, ale také se mohou seznámit s vybranými tématy z dějin medicíny. Kapitoly jsou doplněny názornými grafy a tabulkami a celý text doplňují dvě přílohy Ottawská charta a Ljublaňská charta o reformě zdravotní péče. Zdravotní osud člověka je do značné míry ovlivněn podmínkami, v nichž vyrůstá, vzdělává se, pracuje, odpočívá a stárne. Text poukazuje na hodnotu zdraví a na potřebu rozvíjet schopnosti lidí chránit, udržovat i zlepšovat své zdraví.

Chcete si přečíst knihu?Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Libuše Čeledová,. Číst Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY