Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie

Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie - Jan Matonoha, | Booksquad.ink

... mysli, teorie ekologického já), které dnes tvoří podklad pro nové pojetí kognice a znalosti ... Poznámky ke studiím nových médií. Jakub Macek - PDF ... . Tímto podkladem je . bytostná souhra mezi organismem a prostředím (v originále . organism-environment coupling Teorie redukce (Teoria del diradamento) si bere za úkol uspořádání města tak, aby si zachovalo svůj historický charakter. Autor ji dále rozvíjí a přichází s klíčovými pojmy: prosvětlení a provzdušnění prostoru, dostatek zeleně ve smyslu tvorby zelených zón ve městech. Druhá, praktická část, za pomoci série hloubkových kvalitativních rozhovorů se současným ... DTK I / 2004 by Milan Barvík - Issuu ... . Druhá, praktická část, za pomoci série hloubkových kvalitativních rozhovorů se současnými i bývalými členy dětských zastupitelstev, s jejich rodiči i pedagogy identifikuje nejrůznější formy přínosu a benefity, které dětem participace přináší, a které lze rovněž považovat za motivaci pro potencionální budoucí ... „Prohlašuji, že jsem předloženou disertační práci vypracoval samostatně za použití citované literatury a pramenů." V Olomouci dne 7.1. 2015 Jiří Michalík 1 Motal, J. (2013). Habent papam: Volba papeže v českém celostátním tisku. Sacra, 11(1), Habent papam: Volba papeže v českém celostátním tisku Jan Motal, FF MU, Ústav religionistiky Abstract The article aims to define a social framework used by Czech media for an interpretation of Vatican state, pope s office and catholicism. 4 Kniha je součástí postdoktorského výzkumného projektu New and old media in everyday life: media audiences at the time of transforming media uses ( Grantová agentura České republiky, GP P ). Plný text publikace v interaktivním formátu pdf a ve formátu pro čtečky je k dispozici na stránkách Odborně posoudil: PhDr. František Kalvas, Ph.D Jakub Macek 2013 Masarykova univerzita ... ISBN 9 7 8 - 8 0 - 7 3 6 7 - 0 9 4 - 8 (brož.) 327 * 327(100) * 321.01 • mezinárodní vztahy - teorie • světová politika • politické teorie • monografie 3 2 7 - Mezinárodní vztahy, světová politika [15] ... a konstruktivismem. Kapitola 14 pojed­ nává o dominantním tématu společenskovědní diskuze devadesátých let 2 0 ... ...

INFORMACE

AUTOR
Jan Matonoha,
DIMENZE
6,46 MB
NÁZEV SOUBORU
Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie.pdf

POPIS

Konstruktivismus i (v jistém smyslu užší) dekonstruktivismus a celkové mnohé obraty – jako obrat k jazyku, diskursu, kultuře, tělu či tělesnosti, materii, afektu atp. – se staly součástí kánonu, takže se nabízí, aby k nim vyšla (žánr to v jistém smyslu petrifikující) „příručka“. Titul vyjadřuje její převažující (post)postsktrukturální zaměření a v náznaku i to, co přichází po (de)konstruktivismu. Kniha by tak měla pokrývat posledních čtyřicet let vývoje (post)poststrukturální literární teorie a nabídnout koncizní, relativně sevřený výklad a zejména tematické hnízdové (nikoli prostě alfabetické) uspořádání, jež by poskytlo dostatečně komplexní obraz o vnitřních souvislostech a spojnicích jednotlivých termínů.

Chcete si přečíst knihu?Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Matonoha,. Číst Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY