Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie

Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie - Jan Matonoha, | Booksquad.ink

... Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2008 Recenzenti: doc ... Poznámky ke studiím nových médií. Jakub Macek - PDF ... . PhDr. Radomír Havlík, CSc. Archeológia humanitných vied, Bratislava 1987. 24 Autorky předmluvy k dílu, které lze považovat za jakousi reprezentativní práci kritické feministické analýzy politických pojmů ... teorie afordancí, teorie rozšířené mysli, teorie zjednané mysli, teorie vtělesněné mysli, teorie ekologického já), které dnes tvoří podklad pro nové pojetí kognice a znalosti. Tímto podkladem je . bytostná souhra mezi organismem a pros ... DTK I / 2004 by Milan Barvík - Issuu ... . Tímto podkladem je . bytostná souhra mezi organismem a prostředím (v originále . organism-environment coupling Teorie redukce (Teoria del diradamento) si bere za úkol uspořádání města tak, aby si zachovalo svůj historický charakter. Autor ji dále rozvíjí a přichází s klíčovými pojmy: prosvětlení a provzdušnění prostoru, dostatek zeleně ve smyslu tvorby zelených zón ve městech. Druhá, praktická část, za pomoci série hloubkových kvalitativních rozhovorů se současnými i bývalými členy dětských zastupitelstev, s jejich rodiči i pedagogy identifikuje nejrůznější formy přínosu a benefity, které dětem participace přináší, a které lze rovněž považovat za motivaci pro potencionální budoucí ... „Prohlašuji, že jsem předloženou disertační práci vypracoval samostatně za použití citované literatury a pramenů." V Olomouci dne 7.1. 2015 Jiří Michalík 1 Motal, J. (2013). Habent papam: Volba papeže v českém celostátním tisku. Sacra, 11(1), Habent papam: Volba papeže v českém celostátním tisku Jan Motal, FF MU, Ústav religionistiky Abstract The article aims to define a social framework used by Czech media for an interpretation of Vatican state, pope s office and catholicism. 4 Kniha je součástí postdoktorského výzkumného projektu New and old media in everyday life: media audiences at the time of transforming media uses ( Grantová agentura České republiky, GP P ). Plný text publikace v interaktivním formátu pdf a ve formátu pro čtečky je k dispozici na stránkách Odborně posoudil: PhDr. František Kalvas, Ph.D Jakub Macek 2013 Masarykova univerzita ... ISBN 9 7 8 - 8 0 - 7 3 6 7 - 0 9 4 - 8 (brož.) 327 * 327(100) * 321.01 • mezinárodní vztahy - teorie • světová politika • politické teorie • monografie 3 2 7 - Mezinárodní vztahy, světová politika [15] ... a konstruktivismem. Kapitola 14 pojed­ nává o dominantním tématu společenskovědní diskuze devadesátých let 2 0 ... ...

INFORMACE

AUTOR
Jan Matonoha,
DIMENZE
9,90 MB
NÁZEV SOUBORU
Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie.pdf

POPIS

Konstruktivismus i (v jistém smyslu užší) dekonstruktivismus a celkové mnohé obraty – jako obrat k jazyku, diskursu, kultuře, tělu či tělesnosti, materii, afektu atp. – se staly součástí kánonu, takže se nabízí, aby k nim vyšla (žánr to v jistém smyslu petrifikující) „příručka“. Titul vyjadřuje její převažující (post)postsktrukturální zaměření a v náznaku i to, co přichází po (de)konstruktivismu. Kniha by tak měla pokrývat posledních čtyřicet let vývoje (post)poststrukturální literární teorie a nabídnout koncizní, relativně sevřený výklad a zejména tematické hnízdové (nikoli prostě alfabetické) uspořádání, jež by poskytlo dostatečně komplexní obraz o vnitřních souvislostech a spojnicích jednotlivých termínů.

Chcete si přečíst knihu?Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Matonoha,. Číst Za (de)konstruktivismem: Kritické koncepty (post)-poststrukturální literární teorie Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY