Velký Antimasturbátor: Rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen o jeho (ne)smyslu

Velký Antimasturbátor: Rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen o jeho (ne)smyslu - František Dryje, | Booksquad.ink

... Ščura s čelným představitelem současného českého surrealismu, básníkem a esejistou Františkem Dryjem ... Radek Adamec Pohádky o nezbedných mašinkách - ictrilpermy ... . Jako bonus příloha básní-pamfletů Rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen o jeho (ne)smyslu Autor: František Dryje ; Max Ščur Knižní rozhovor česko-běloruského básníka a překladatele Maxe Ščura s čelným představitelem současného českého surrealismu, básníkem a esejistou Františkem Dryjem. Velký Antimasturbátor. Rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen o jeho (ne)smyslu - F ... O surrealismu | Sleviste.cz ... . Velký Antimasturbátor. Rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen o jeho (ne)smyslu - František Dryje, Max Ščur . Knižní rozhovor česko-běloruského básníka a překladatele Maxe Ščura s čelným představitelem současného českého surrealismu, básníkem a esejistou Františkem Dryjem. Velký Antimasturbátor. Rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen o jeho (ne)smyslu - František Dryje, Max Ščur . Knižní rozhovor česko-běloruského básníka a překladatele Maxe Ščura s čelným představitelem současného českého surrealismu, básníkem a esejistou Františkem Dryjem. Rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen o jeho (ne)smyslu - František Dryje, Max Ščur Knižní rozhovor česko-běloruského básníka a překladatele Maxe Ščura s čelným představitelem současného českého surrealismu, básníkem a esejistou Františkem Dryjem. VELKÝ ANTIMASTURBÁTOR. Knižní rozhovor česko-běloruského básníka a překladatele Maxe Ščura. s čelným představitelem současného českého surrealismu, básníkem a esejistou. Františkem Dryjem. Jako bonus příloha básní-pamfletů obnažující některá nehezká místa na těle soudobé české literární kritiky a ... Velký Antimasturbátor - Rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen o jeho (ne)smyslu - Ščur Max, Dryje František,. Knižní rozhovor... Knižní rozhovor česko-běloruského básníka a překladatele Maxe Ščura s čelným představitelem současného českého surrealismu, básníkem a esejistou Františkem Dryjem. Jako bonus příloha básní-pamfletů obnažující některá nehezká místa na těle soudobé české literární kritiky a kunsthistorie „Mně šlo a jde ... Rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen jeho (ne)smyslu. Vydal Spolek Analogon, Praha 2017 (fakticky 2018), 208 stran, doporučená cena 189 korun. Grafický úpravce knihy Jakub Effenberger použil pro obálku reprodukci objektu Jana Švankmajera z cyklu Svoboda, láska, poesie (2013), repro: Artzona.cz Velký antimasturbátor : rozhovor Maxe Ščura...

INFORMACE

AUTOR
František Dryje,
DIMENZE
10,61 MB
NÁZEV SOUBORU
Velký Antimasturbátor: Rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen o jeho (ne)smyslu.pdf

POPIS

Knižní rozhovor česko-běloruského básníka a překladatele Maxe Ščura s čelným představitelem současného českého surrealismu, básníkem a esejistou Františkem Dryjem. Jako bonus příloha básní-pamfletů obnažující některá nehezká místa na těle soudobé české literární kritiky a kunsthistorie „Mně šlo a jde doposud o ujasnění, ujasňování, nejen nové nahlédnutí, ale i případnou revizi vlastních, dlouhodobě promýšlených konceptů – jaksi i vzhledem k vnějšku či vzhledem k vnější argumentaci, již nemíním ignorovat, pokud je založena alespoň v relativně kriticky vstřícném referenčním rámci. Protože polemizovat se školními osnovami mainstreamové literární vědy povětšinou (!) a želbohu – či bohudík – smysl nemá. Výsledný tvar tedy i takovému subjektivnímu rozvrhu odpovídá: nejde o tradiční knižní či časopisecký rozhovor-dialog, v němž se protistrany dohadují či tázající zpovídá celebritu atp., nýbrž vlastně o mnohdy až esejistické zevrubné reakce dotazovaného na ucelenější stanoviska a kritické teze tazatelovy.“ „Osobně jsem přesvědčen, že surrealismus je stejně tak legitimně opoziční (rubovou) součástí i produktem této – ať už kolabující, vyhořelé nebo prostě dlouhodobě a cyklicky vegetující – civilizace, jako snad jednou z průhledných bran do dimenze jiné – nově uchopené, leč i staronové, v určitém smyslu nadčasové – možnosti prožívání lidského světa. Reprezentuje jednu z možných drah a energií, které bezpochyby produkují, nesou a pěstují cosi jako životní ‚konstantu svobody‘, mají v genech universální, mythogenní a stejně tak obrodný, tvořivý potenciál… Je to málo?“ „… surrealismus je opakovaně zuřivě odmítán, ba degradován pro svou mimouměleckou a antiestetickou, antiliterární bázi, proklamaci a legitimaci. Kunsthistorici a literární vědci – tehdejší, stejně jako ti dnešní – trojčí, neboť je mírnix týrnix zpochybňován jejich raison d’ etre, výsostný předmět jejich zájmu, smysl jejich životů.“

Chcete si přečíst knihu?Velký Antimasturbátor: Rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen o jeho (ne)smyslu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor František Dryje,. Číst Velký Antimasturbátor: Rozhovor Maxe Ščura s Františkem Dryjem o surrealismu a nejen o jeho (ne)smyslu Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY