Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém

Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém - Adéla Petruželková | Booksquad.ink

...in: Péče o duši I, ed. I. Chvatík a P ... Jan Patočka: From the Concept of Evidence ... - SpringerLink ... . Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, str. 15-21, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 1 (v. 1996/2). 1929/2 Listy o francouzské filozofii. ... 1936/1 Přirozený svět jako filosofický problém. Patočka, Jan. 2008 [1936]. Přirozený Svět Jako Filosofický Problém [The natural world as a philosophical problem]. In Fenomenologické Spisy I: Přirozený Svět. Texty z Let 1931 - 1949, ed. Ivan Chvatík and Jan Frei, 127-260. Se ... Jan Patočka - Wikipedie ... . Ivan Chvatík and Jan Frei, 127-260. Sebrané Spisy Jana Patočky. Svazek 6. Praha: Oikoymenh. Google Scholar Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém. Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež ... Sv. 8: Adéla Petruželková: Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém. Sv. 9: Michal Kosák a Jiří Flaišman: Editologie (Od náčrtu ke knize) Sv. 10: Pierre-Marc Biasi: Textová genetika. Sv. 11: Mojmír Otruba: Autor - text - dílo a jiné textologické studie Koupit Koupit eknihu. Studentský sborník Ve jménu života vašeho... patřil v roce 1991 mezi první publikace našeho nakladatelství. Tehdy přelomová kniha přinesla množství dobových dokumentů a svědectví připomínajících čin Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka a reflektovala události Palachova týdne, jimiž v lednu 1989 začaly veřejné protirežimní akt ivity ... V sedmnácti jako "český Arthur Rimbaud v sukních" zazářila v pražské vinárně Viola, kde flámovala s Allenem Ginsbergem. Juraj Jakubisko o ní natočil jeden ze svých prvních filmů. Žila nadoraz ze svého talentu a krásy, bez stálého domova a zaměstnání. Srovnání cen Pokrevní sestra - Corryová Jane. Nejlevnější e-shop patro.cz. Cena 283 Kč! Zboží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně. Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém. Adéla Petruželková ... Ediční číslo 12648. ... v letech 1977-1989 jako významná součást neoficiální disentní produkce, spolu s doprovodnými edičními a badatelskými aktivitami, se stal základem dneš- ... Od konce sedmdesátých let byly sebrané spisy Jana Patočky vydávány jediným Jan Patočka (1907-1977) is the leading Czech philosopher of the 20th century. He studied phenomenology with Edmund Husserl and Martin Heidegger. His brief teaching career at the Philosophical Faculty of Charles University in Prague was repeatedly terminated by the Communist regime in Czechoslovakia. Before his death, he became one of the spokesmen of the Charter 77 dissident movement.Spanning ......

INFORMACE

AUTOR
Adéla Petruželková
DIMENZE
3,99 MB
NÁZEV SOUBORU
Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém.pdf

POPIS

Kniha Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém se zabývá dvojími, samizdatovými a tištěnými sebranými spisy českého filosofa Jana Patočky (1907-1977) a dalšími domácími i zahraničními edicemi jeho díla. Archivní soubor prací Jana Patočky začal vznikat s pořádáním autorovy pozůstalosti krátce po Patočkově smrti. Dvacet sedm svazků této ineditní edice, kterou Patočkovi žáci připravili do roku 1989, představuje plnohodnotný pokus o uspořádání a kritické vydání Patočkových sebraných spisů. Na konci osmdesátých let se pomýšlelo na exilové vydání, které mělo vzejít ze spolupráce domácí, exilové a zahraniční badatelské obce. Porevoluční Sebrané spisy Jana Patočky vycházejí od roku 1996 a oproti předchozí řadě představují přeuspořádanou a doplněnou edici. Kniha sleduje vydavatelskou historii Patočkova díla a to, jak se při pořádání sebraných spisů uplatňují tematická, chronologická a další kritéria, jak se proměňuje podoba a rozsah edičního komentáře, zvláště při zacházení s edičně problematickými oblastmi (cizojazyčné práce či varianty česky psaných textů, neautorizované přednášky, jejichž znění se opírá o magnetofonové záznamy či zápisy posluchačů, fragmenty a náčrty). Na základě této analýzy se pak snaží pojmenovat obecnější zákonitosti ediční praxe a nastínit, jak se ediční řešení odráží ve způsobu zpřístupnění celku autorova díla, jehož vlastní tematicko-chronologický profil vhodnost různých řešení podmiňuje. V závěrečné příloze jsou zpřístupněny ediční rozvahy, komentáře a polemické reakce z období 80.–90. let, jejichž tématem byla otázka zveřejnění celku Patočkova díla (zastoupeni jsou I. Chvatík, F. Karfík, E. Kohák, P. Kouba, J. Němec, M. Petříček, jr., V. Prečan, J. Vladislav).

Chcete si přečíst knihu?Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Adéla Petruželková. Číst Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY