Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami

Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami - Jana Čeňková, | Booksquad.ink

... fronta. A) oficiální divadlo (dramatická tvorba klasická) 15 ... Jana Čeňková | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví ... . ČESKÁ PRÓZA MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI-1. pol. 20. stol.-rozvoj techniky a civilizace-rozpad Rakousko-Uherska-vznik samostatného československého státu-1917 - Manifest českých spisovatelů-převaha menších prozaických žánrů-próza lyrická, utopická a reportážní Světová literatura mezi dvěma světovými válkami 1918 - 1939 rozvoj techniky a civilizace; 1. světová válka, pan úsilí o nový řád vede k vítězství ... PDF Meziválečná žurnalistika, stranický tisk, koncerny ... . světová válka, pan úsilí o nový řád vede k vítězství fašismu a komunismu, rozpad R-U, světová hospodářská krize 30. let, španělská občanská válka, 2. světová válka Publicistika (lat. publicus = veřejný, obecní) je označení typu žurnalistické tvorby a výsledku takovéto tvorby, která je zaměřena na veřejnost a určena k publikování. Na rozdíl od zpravodajství obsahuje kromě informací také „autorův subjektivní názor" na některé aktuální téma.. Publicista je člověk, který se v novinách, v televizi, rozhlase, filmu či na ... 1918 - konec první světové války, 28. 10. vznik Československého státu 20. léta - rozvoj ekonomiky… (Česká próza mezi dvěma světovými válkami (20.léta), Literatura referát) Česká próza mezi dvěma světovými válkami1.) vlivy 1. sv. v. a legionářská próza2.) katolická literatura3.) ruralistická literatura4.) angažovaná literatura5.) demokratická próza6.) psychologická prózaVlivy 1. sv. v. a legionářská literaturaJaroslav Hašek- působil jako novinář, založil polit., píše povídky, kritika katolické církve, školství, R-U.Můj obchod se ... V období mezi dvěma válkami dosáhla česká literatura významné úrovně. Působí zde různé filozofické i umělecké vlivy, autory jako tvůrčí individuality nelze však zařadit jednoznačně do určitých skupin, protože během let vycházejí z různých filozofií, mění žánry i tematiku. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami: Jana Čeňková, Barbora Osvaldová Naklada...

INFORMACE

AUTOR
Jana Čeňková,
DIMENZE
5,66 MB
NÁZEV SOUBORU
Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami.pdf

POPIS

Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami procházela obdobím nebývalého rozkvětu. Kniha se zaměřuje na významné publicistické žánry tohoto období (např. komentář, úvodník, fejeton, sloupek, reportáž, recenze) a sleduje i literární časopisy té doby. Představuje celou řadu výrazných kulturních osobností (např. bratry Čapkovy, E. Basse, K. Poláčka, F. Peroutku či B. Fučíka), které formovaly kulturní a mnohdy i politické dění za první republiky. Text je doplněn bohatým obrazovým materiálem, přibližujícím nejen tyto osobnosti, ale i titulní strany nejfrekventovanějších novin a časopisů.

Chcete si přečíst knihu?Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Čeňková,. Číst Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY