Dyspraxie: Vývojová porucha pohybové koordinace

Dyspraxie: Vývojová porucha pohybové koordinace - Olga Zelinková | Booksquad.ink

... učení pohybovým dovednostem, ale i na kvalitě centrálních řídících mechanizmů ... Dyspraxie - Logopedie VENDY ... . Dyspraxie (vývojová koordinační porucha, percepčně motorická porucha, vývojová dyspraxie) je narušení schopnosti provádět a plánovat motorické úkony, které naštěstí neovlivňuje intelekt duševní zdraví postižených osob. V článku se dozvíte co dyspraxie je, jaké jsou její příčiny, příznaky a možnosti léčby. Dyspraxie patří mezi specifické poruchy učení.Pojem dyspraxie (dyspraxia) je odvoz ... Dyspraxie: Vývojová porucha pohybové koordinace - Olga ... ... . Dyspraxie patří mezi specifické poruchy učení.Pojem dyspraxie (dyspraxia) je odvozen z řečtiny a vyjadřuje snížené pohybové schopnosti. Jedná se o vývojovou poruchu motorických funkcí definovanou jako postižení či nezralost v plánování a organizaci pohybů.. Porucha se v lékařském prostředí objevila již na začátku 20. století, kdy byla nejprve popisována jako ... Kniha: Dyspraxie -- Vývojová porucha pohybové koordinace - Olga Zelinková Fungujeme! Vážení zákazníci, knihy si u nás můžete nadále objednávat s doručením Če...

INFORMACE

AUTOR
Olga Zelinková
DIMENZE
3,27 MB
NÁZEV SOUBORU
Dyspraxie: Vývojová porucha pohybové koordinace.pdf

POPIS

Kniha je určena pro rodiče, jejichž dítě trpí dyspraxií, pro dospívající a dospělé osoby s touto poruchou, pro pedagogy a další zájemce, kteří se setkávají s dětmi i dospělými trpícími touto poruchou. Hlavním cílem je pomoci čtenáři orientovat se v problematice, uvědomovat si příčiny a projevy, hledat cesty, jak obtíže spojené s poruchou překonávat, chápat a tolerovat projevy spojené s dyspraxií. Jedním z cílů je též upozornit na vzájemné souvislosti mezi všemi poruchami učení, projevy, které jim mohou být společné (vývojové deficity v oblasti zrakové percepce, pravolevé a prostorové orientace, vnímání sebe sama, sebeorganizace atd.). Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., je speciální pedagožka zabývající se především problematikou specifických poruch učení. Je autorkou řady knih, v Portále vyšly Poruchy učení, Dyslexie v předškolním věku?, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Pomoz mi, abych to dokázal a Mám dyslexii.

Chcete si přečíst knihu?Dyspraxie: Vývojová porucha pohybové koordinace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Olga Zelinková. Číst Dyspraxie: Vývojová porucha pohybové koordinace Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY