Alzheimerova demence

Alzheimerova demence - Zvěřová Martina | Booksquad.ink

...ávažné onemocnění mozku postihující především starší osoby ... Alzheimerova demence - úvod - Upsychiatra.cz ... . Způsobuje nevratné změny v mozkových buňkách a úbytek mozkové hmoty. Varovným signálem bývá, že člověk začne trpět neobvyklou ztrátou paměti, chová se zmateně až agresivně a je schopen zabloudit i ve vlastním domě. Alzheimerova choroba. Co je Alzheimerova choroba; Demence ve statistikách; Prevence: Alzheimerova choroba. Stádia a průběh demence; Stanovení diagnózy; Léčba demencí; ... Alzheimerova choroba | Moje zdraví ... . Stádia a průběh demence; Stanovení diagnózy; Léčba demencí; Alzheimerova nemoc; Pro pečující. Příspěvky, na které můžete mít nárok; Právní aspekty při onemocnění demencí; Komunikace; Každodenní péče za časů ... Demence. Jedním z důsledků Alzheimerovy choroby je demence. Alzheimerova nemoc stojí za 50 až 60 % případy. Demence v průběhu času zhoršuje některé funkce mozku, například paměť, myšlení, jazyk, plánování a také osobnost. A jaké jsou nejčastější příznaky demence? Problémy s pamětí; Problémy s myšlením a ... ALZHEIMEROVA DEMENCE A ZÁTĚŽ PEČOVATELE Vliv Alzheimerovy demence na psychosociální zdraví pečující osoby. Alzheimer's Disease and Family Caregiver Burden Impact of Alzheimer's Disease on Family Caregiver Psychosocial Health. Disertační práce Školitel: Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. Praha, 2013 Advertisement Alzheimerova demence patří mezi nejčastější demence vůbec. Představuje až 60% všech demencí. Uvádí se, že ve věku 65 let trpí touto formou demence asi 3% populace. Na každých dalších 5 let věku připadá dvojnásobný výskyt. U Alzheimerovy choroby rozlišujeme dvě formy: forma s časným začátkem se objevuje před 65. rokem život a mívá rychlejší... Alzheimerova / demence Smět 2020. Jak se zbavit vrásek pod očima. Řady vysoce tučných potravin, které jsou dobré pro zdraví ... Parkinsonova či Alzheimerova choroba. Vedle toho rozlišujeme demenci presenilní, která je typická časným výskytem do 60 let věku pacienta. Příčiny senilní demence. Senilní demence provází stáří až 5 % osob populace nad 65 let, přičemž s přibývajícím věkem riziko onemocnění stále roste. Alzheimerova demence Odborný název. Demence u Alzheimerovy nemoci. Symptomy. Mezi příznaky Alzheimerovy choroby patří problémy s krátkodobou pamětí, zmatenost, změny chování a nálady, neuznávání přátel a rodiny, neschopnost samostatně se rozhodovat, vážná ztráta paměti, potíže s polykáním, mluvením a chůzí Vypočítané riziko vzniku Alzheimerovy choroby ovšem nebude kompletní, dokud nedoplníte rizika plynoucí z vrozených predispozic. Jedině tak je možné vám poskytnout cílená doporučení prevence, vedoucí k oddálení vzniku Alzheimerovy demence do vyššího věku, potažmo zamezení propuknutí tohoto onemocnění. Alzheimerova demence články a rady. Informace a články o tématu Alzheimerova demence. Praktické tipy o zdraví, nemoci a Alzheimerova demence. Podrobné informace a praktické tipy ve článcích o Alzheimerova demence. Překonejte všechny zdravotní obtíže s Alzheimerova demence a buďte opět fit. Demence je skupina příznaků, které ovlivňují duševní kognitivní úkoly, jako je paměť a uvažování. Demence je zastřešujícím termínem, který Alzheimerovu nemoc spadá. Může se vyskytnout v důsledku různých stavů, z nichž nejběžnější je Alzheimerova choroba. Lidé mohou mít více než jeden typ demence. Alzheimerova choroba je progresivní onemocnění. To znamená, že její příznaky se neustále zhoršují. Na začátku je nemocný ještě schopen postarat se sám o sebe jen s mírnou pomocí při řešení obtížnějších úkolů (řešení finančních záležitostí apod.). S rozvojem nemoci však ubývá činností, které je ... Alzheimerova choroba - neurodegenerativní onemocnění mozku. Neurodegenerativní onemocnění mozku označované jako Alzheimerova choroba patří mezi nejčastější důvody demence. Choroba je pojmenována po německém psychiatrovi a neuropatologovi Aloisi Alzheimerovi, který ji popsal v roce 1907. Několik fází Alzheimerovy choroby...

INFORMACE

AUTOR
Zvěřová Martina
DIMENZE
8,99 MB
NÁZEV SOUBORU
Alzheimerova demence.pdf

POPIS

Alzheimerova choroba je nejčastěji se vyskytující formou demence (vyskytuje se u jednoho procenta populace) a čtvrtou až pátou nejčastější příčinou smrti. Publikace komplexně mapuje problematiku tohoto závažného onemocnění včetně jeho dopadu na rodinu pacienta a jeho blízké okolí.Kniha přináší základní informace z oblasti teorie choroby, podává přehled současného stavu výzkumu v oblasti její neuropatologie, neurofyziologie a etiopatogeneze. Seznamuje čtenáře s rozsáhlým pokrokem ve výzkumu nejnověji objevených genů, které se pravděpodobně účastní na vzniku tohoto onemocnění.Jsou zmíněny jak klinické aspekty onemocnění, tak poznatky o diferenciální diagnóze a diagnóze podle hlavních diagnostických kritérií. V oddíle zaměřeném na psychosociální problematiku se autorka věnuje mimo jiné genderovým rozdílům, hodnocení stupně zátěže rodinných pečovatelů i problému institucionalizace.Publikace čtenáře seznamuje s možnostmi léčby, kterou lze postup choroby podstatně zpomalit, a s opatřeními týkajícími se pečovatelů v rodině, pacientů a jejich vzájemného vztahu.

Chcete si přečíst knihu?Alzheimerova demence ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Zvěřová Martina. Číst Alzheimerova demence Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY