Interna: pro bakalářské a magisterské obory

Interna: pro bakalářské a magisterské obory - Lukáš Zlatohlávek, | Booksquad.ink

...sterské studium pro daný obor prostě neexistuje ... Chci na pedák - Neučitelské obory ... . Přinášíme přehled některých škol nabízejících ty nejžádanější obory v ČR, které přijímají na magisterské studium i absolventy zcela odlišných studií. Kromě prezenčního studia nabízíme i řadu programů bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia v kombinované formě.Často mylně označované jako „dálkové studium", kombinované studium má prvky prezenčního i dálkového studia a je určeno především k doplnění vzdělání při práci nebo jiných povinnostech. 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Rusk ... Zlatohlávek, Lukáš : Interna pro bakalářské a magisterské ... ... . 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 812 Základ vysokoškolského studia tvoří především studium bakalářské a studium magisterské, případně magisterské navazující. Jak dlouho takové studium trvá a jaké tituly mohou jeho absolventi získat? Je povoleno přecházet mezi dvěma obory v rámci fakulty, nebo dokonce mezi dvěma různými školami? A jak je to s poplatky, přesáhne-li student řádnou dobu studia nebo ... Z celkového počtu 34 magisterských studijních programů s 94 obory, které nenavazují na bakalářské studium, univerzita plánuje dále realizovat již pouze programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, Farmacie, Právo a právní věda, Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Katolická teologie. Nabízíme vzdělání pro budoucnost - 130 studijních programů zaměřených na techniku, humanitní vědy, umělecko-vědní obory, ekonomická i zdravotnická studia. Podporujeme moderní výuku jazyků, organizujeme zahraniční stáže a investujeme do vlastního technologického výzkumu. Interna pro bakalářské a magisterské obory / Hlavní autor: Zlatohlávek, Lukáš, 1978-Jazyk: Čeština: Vydáno: Praha : Current Media, [2017] Vydání: ... Interna : časopis pro interní lékaře Vydáno: (1999-) Možnosti vyhledávání . Historie vyhledávání ... Úvod do medicíny: učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a sociálních oborů. V Praze: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0414-. ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Interna pro bakalářské a magisterské obory. Praha: Current Media, 2017. Medicus. ISBN 978-80-88129-23-3. Doporučená literatura: Pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou jsou určeny bakalářské a magisterské studijní programy. Bakalářské studium je jednooborové nebo dvouoborové stu­dium se standardní délkou studia 3 roky. Je ukončeno závěrečnou bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Tato stránka používá cookies, aby mohla uchovávat informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek, jiné nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ61384399 Bakalářské Magisterské Bakalářské obory Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice. Magisterské studium navazuje na bakalářské studijní programy. Jeho standardní délka je 1,5 nebo 2 nebo 3 roky. Studium probíhá jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je prohloubení znalostí studentů získaných v bakalářském programu a příprava na odbornou praxi. Vnitřní lékařství, interna, je základním medicínským oborem, který se dotýká všech odvětví medicíny. Její rozmanitost zasahuje od poruch vnitřního prostředí, přes kardiologii, ... 6 INTERNA PRO BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ O...

INFORMACE

AUTOR
Lukáš Zlatohlávek,
DIMENZE
5,57 MB
NÁZEV SOUBORU
Interna: pro bakalářské a magisterské obory.pdf

POPIS

Vnitřní lékařství, interna, je základním medicínským oborem, který se dotýká všech odvětví medicíny. Její rozmanitost zasahuje od poruch vnitřního prostředí, přes kardiologii, všechny životně důležité orgány, až po oblast revmatologie. Základní znalosti oboru musí patřit ke znalostem všech absolventů nejen lékařských, ale i nelékařských zdravotnických program, kteří se s internou se ve své denní praxi setkávají a právě pro ně je určena předkládaná kniha. Autorský kolektiv je sestaven z odborníků z jednotlivých specializací interní medicíny. Text je psán s citem a nadhledem, aby byl pro čtenáře srozumitelný a je doplněn řadou obrázků a tabulek.

Chcete si přečíst knihu?Interna: pro bakalářské a magisterské obory ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lukáš Zlatohlávek,. Číst Interna: pro bakalářské a magisterské obory Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY