Laudabile Carmen část II.: Kapitoly z římské rétoriky a poetiky

Laudabile Carmen část II.: Kapitoly z římské rétoriky a poetiky - Eva Kuťáková | Booksquad.ink

... ke stažení. Druhá část učebního textu (Laudabile Carmen) je pojata jako uvedení do četby římské poezie a první seznámení s myšlením o literatuře a rétorice v ... Article database - Univerzita Karlova ... ... Ruprechtice: Veřejný prostor podle mentálních map Spalová, Barbora Umlauf, Václav Trebická, Ivana Fojtová, Romana Priščáková, Laura. Obnovení demokracie a občanské společnosti v České republice po roce 1990 přineslo i nové výzvy pro utváření veřejného prostoru v obcích.... Cílem kurzu je ujasnit si institucionální rámec myšlení o literatuře (filologie, literární věda, literární teorie) a poskytnout orientaci v některých literárn ... Laudabile Carmen Část II. Kapitoly z římské rétoriky a poetiky ... .... Cílem kurzu je ujasnit si institucionální rámec myšlení o literatuře (filologie, literární věda, literární teorie) a poskytnout orientaci v některých literárněvědných disciplínách (naratologie, rétorika, poetika, genologie, versologie). Autoři nabízí poučný pohled na společenské, myšlenkové a estetické proudy moderní španělské literatury, vyvíjející se nejen v jedinečných vazbách středozemních románských literatur, ale i ve společném kontextu euroafrického a euroamerického světa. K českému čtenáři ... Adriána Koželová, Preklad kutúrnych referencií z antiky a kultúrna kompetencia prekladatela. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove 2017. 259 s. Černoch, R. recenze: Problémy překladu-LXI/2 (2019), 137-140: Poznámky k latinským větám vedlejším I: Napětí mezi sémantikou spojek a větněčlenskou platností vět vedlejších Cílem kurzu je ujasnit si institucionální rámec myšlení o literatuře (filologie, literární věda, literární teorie) a poskytnout orientaci v některých literárněvědných disciplínách (naratologie, rétorika, poetika, genologie, versologie). Sborník Žánry a průniky literatury faktu obsahuje příspěvky předních odborníků a teoretiků zabývajících se fenoménem literatury faktu, které byly proneseny na mezinárodní konferenci k tomuto tématu v říjnu roku 2017 v Malé aule Karolina Univerzity Karlovy. Konference byla ......

INFORMACE

AUTOR
Eva Kuťáková
DIMENZE
3,20 MB
NÁZEV SOUBORU
Laudabile Carmen část II.: Kapitoly z římské rétoriky a poetiky.pdf

POPIS

Druhá část učebního textu (Laudabile Carmen) je pojata jako uvedení do četby římské poezie a první seznámení s myšlením o literatuře a rétorice v antickém Římě; je proto zaměřena především na dva okruhy – výklad výrazových prostředků a antologie textů vztahujících se k literární kultuře starověkého Říma. Výklad termínů ve slovníku figur a tropů vychází z definic a názorů římských teoretiků řečnictví a jednotlivá hesla jsou vybavena příklady z děl známých básníků – všechny latinské příklady i další citace jsou uvedeny i v českém překladu. Cílem výboru textů římských autorů, básníků i prozaiků, je doložit, že literární a poetologický diskurz byl v Římě živý, a to od samých počátků římské literatury až do 2. stol. n. l., kdy se římská „pohanská“ literatura už postupně, ale trvale začala z kulturního horizontu vytrácet. Ukázky jsou vybrány z děl, jejichž český překlad je nedostupný či velmi zastaralý, anebo z děl dosud nepřeložených (Rétorika pro Herennia, některé spisy Ciceronovy, Gellius); z textů dobře dostupných jsou zde pouze pasáže, které v kontextu díla zaměřeného na jiné oblasti snadno uniknou pozornosti (Velleius Paterculus, Petronius). V české odborné literatuře jde o první publikaci, která se problematikou římské literatury a rétoriky takto zabývá. Vzhledem ke způsobu zpracování je přístupná nejen studentům klasických jazyků, ale i zájemcům z dalších oborů a širší veřejnosti.

Chcete si přečíst knihu?Laudabile Carmen část II.: Kapitoly z římské rétoriky a poetiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Eva Kuťáková. Číst Laudabile Carmen část II.: Kapitoly z římské rétoriky a poetiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY