Tání

Tání - Lize Spitová | Booksquad.ink

...ostatečné množství měření nemají k dispozici ... 4-Nitroaniline - Wikipedia ... . Video: Od Antarktidy se odlomil obří ledovec velký jako Moravskoslezský kraj. Tání ledovců je v dnešní době jistě ožehavou problematikou. Dříve než se pustíme do popisování problému samotného, zmiňme se obecně o rozdělení, typech a vzniku ledovců jako takových. Ledovce se rozdělují na dvě skupiny: · kontinentální (např. Antarktida, Grónsko) · horský (např. v Alpách ... Bod tání kovů, teplota tání, tavná teplota kovových prvků ... ... . Antarktida, Grónsko) · horský (např. v Alpách) Že je tání ledovců mnohem rychlejší, než se kdy předpokládalo, dokazují i zkušenosti vědců z norských ostrovů Špicberky v Severním ledovém oceánu, které jsou víc než z poloviny pokryté ledovcem. Hluboko za severním polárním kruhem zde vědci v roce 2008 nechali vybudovat sklep, kde jsou zamrazena nejcennější ... 1) Vypočtěte teplo potřebné k roztavení hliníkového předmětu o hmotnosti 10 kg a počáteční teplotě 20°C. Teplota tání hliníku je 660°C, měrná tepelná kapacita hliníku je 896 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo tání hliníku 400 kJ.kg-1. (9,7.106 J) 2) Vodu o hmotnosti 5,5 kg a o teplotě 70°C mám... Teplotu tání dané látky můžeme snížit přidáním příměsi, např. slitina cínu (teplota tání 232 °C) a olova (327,3 °C) taje při teplotě 240 °C. Dalším příkladem je přidání soli v zimě na zmrzlý led na chodníku. Tím se sníží jeho teplota tání a při okolní teplotě nižší než 0 °C začne led tát. Teplota tání zinku je 420°C a měrné skupenské teplo tání zinku je 102 kJ/kg. To znamená, že na přeměnu 1 kg zinku v pevném skupenství o teplotě 420°C na kapalný zinek o teplotě 420°C spotřebujeme 120 kJ tepla. Diskuze grafu tání olova Popis časových úseků: AB … olovo je ve skupenství pevném, pevná látka se Změna teploty tání Úloha číslo: 458. Změna molární entropie při roztávání ledu je 22,2 J mol −1 K −1. Určete změnu teploty tání, jestliže se vnější tlak změnil z hodnoty 100 kPa na hodnotu 200 kPa. Nápověda 1....

INFORMACE

AUTOR
Lize Spitová
DIMENZE
10,8 MB
NÁZEV SOUBORU
Tání.pdf

POPIS

Co když se můžete pomstít celé vesnici? V roce 1988 se ve vesničce Bovenmeer narodily jen tři děti, chlapci Pim a Laurens a dívka Eva. Až do puberty tvořili nerozlučnou trojici, která se řídila heslem „jeden za všechny, všichni za jednoho“. V létě 2002 se však jejich vztah náhle proměnil. Kluci si pro děvčata ze vsi vymysleli hru, k níž Evu nutně potřebovali, a na ní bylo, jestli se k nim přidá, nebo společné přátelství zradí. Eva ve snaze ze složité situace vybruslit zosnovala plán, který se jí ovšem nakonec vymkl z rukou a krutě vymstil. Po třinácti letech od této chvíle se Eva vrací do vesnice s obřím kvádrem ledu v kufru auta. Tentokrát však má vše pod kontrolou. Lize Spitová vtahuje čtenáře do děje hned od první věty a daří se jí udržet jeho pozornost až do konce. Nemilosrdně, a přesto s láskou. Román Tání vás dojme, ale i vyvede z míry.

Chcete si přečíst knihu?Tání ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lize Spitová. Číst Tání Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY