O zachování dobrého zdraví

O zachování dobrého zdraví - Adam Huber z Riesenpachu, | Booksquad.ink

...istrovanými, jejichž bezpečnost je zaručována ... Zachování šťovíku na zimu / Vaření | Szaboveronika ... ... ... Modlitba Kazaňské Matky Boží o zachování rodiny Rodinný život bez konfliktu je nemožný, protože dříve či později se v každém páru objevují nepochopení. Nejsilnější modlitba Kazaňské Matky Boží pomůže zachovat pocity a nalézt způsoby budování vztahů. Rodina a přátelé - základ dobrého psychického zdraví. Foto: archiv MT. ... státě vyšší množství aktuálně nedost ... Kniha: O zachování dobrého zdraví | Knihy.ABZ.cz ... . ... státě vyšší množství aktuálně nedostatkových lékařů patřila k prioritám společnosti i větší snaha o zachování dobrého zdravotního i psychického stavu zdravotníků. Osobní hygiena znamená soubor pravidel,zaměřené na zachování zdraví každé osoby individuálně. Pravidla osobní hygieny obsahují zejména doporučení pro péči o tělo (kůže, vnější pohlavní orgány, zuby, vlasy) a předměty, které obklopují osobu. Koná se každoročně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem zvýšit obecné povědomí o významu očkování pro zachování dobrého zdraví a životní pohody celé populace. Mandala podporující zachování dobrého zdraví a podporující vyléčen ... Ve východní kultuře jsou drobné lístky chryzantémy symboly dlouhého života a zdraví. Již od dávných dob je v každém daru ukryto poselství či přání dobra. Každý dar vnímáme jako gesto dobré vůle i v dnešní době. Senát se včera postavil za udržení Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem. Důrazně požádal ministerstvo zdravotnictví, pojišťovny i Ústecký kraj, aby zachovaly všechna oddělení nemocnice, nejen chirurgické a interní. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek pouze přislíbil další jednání, vyhovět všem požadavkům ale odmítl. Při zpětném pohledu si mnohé ženy uvědomí, že s dělohou bylo spojeno jejich mládí, pocit dobrého zdraví, sexuální vitality a plodnosti. Až po provedení operace si uvědomí, do jaké míry přispívala děloha k jejich pohlavnímu životu, k pocitům sebehodnoty i atraktivnosti....

INFORMACE

AUTOR
Adam Huber z Riesenpachu,
DIMENZE
4,7 MB
NÁZEV SOUBORU
O zachování dobrého zdraví.pdf

POPIS

Zdravovědný spis O zachování dobrého zdraví (De conservanda valetudine) z roku 1576 je dílem severoněmeckého šlechtice, politika, humanisty a mecenáše Heinricha Rantzaua (Rantzovia, 1526–1598), autora řady děl a muže s hlubokým zájmem o vědy, jenž se přátelil s významnými učenci své doby, mj. s dánským astronomem Tychonem Brahe. Svou záhy proslavenou, opakovaně vydávanou a překládanou zdravovědu sepsal původně pro své syny jako prakticky zaměřený návod, v němž kladl důraz na vlastní zkušenost. Pozoruhodným způsobem zde poodhaluje nejen stav a povahu lékařské vědy raného novověku, ale též intimní aspekty tehdejšího každodenního života. České vydání spisu z roku 1587 je dílem lékaře a profesora pražské Karlovy univerzity Adama Hubera z Riesenpachu (1545–1616), překladatele, jenž o necelé desetiletí později připravil také nový, rozšířený překlad slavného Mattioliho herbáře, vybavený mnohojazyčnými rejstříky. Zejména pro své zásluhy na formování odborného českého jazyka byl Huber obrozenci oslavován jako „Melanchthon naší vlasti“. Nová edice Huberova překladu se snaží napravit nedostatky předchozích vydání z 18. a 20. století. Rantzauův text zde vůbec poprvé vychází spolu s podrobnými komentáři a vysvětlivkami, jeho celkovému zasazení v rámci dobové lékařské literatury, jakož i osobě autora i překladatele je věnována úvodní studie. Ta mimo jiné zkoumá vliv paracelsiánství a renesančních myšlenkových vlivů v díle samotném i v odlišně laděné české předmluvě od Adama Hubera.

Chcete si přečíst knihu?O zachování dobrého zdraví ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Adam Huber z Riesenpachu,. Číst O zachování dobrého zdraví Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY