Vyšetřovatel: Démoni balkánské války a světská spravedlnost

Vyšetřovatel: Démoni balkánské války a světská spravedlnost - Vladimír Dzuro | Booksquad.ink

...grada.cz, tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 jako svou 6683 ... Vyšetřovatel - Vladimir Dzuro | Kniha na Alza.cz ... . publikaci Odpovědná redaktorka Danuše Martinová Grafická úprava a sazba Q point Návrh obálky Martina ... Démoni balkánské války a světská spravedlnost. Prvo stupanje optuženog pred Sud - S. Milošević (Deo 2/2) (sjednica 3) - 11 Decembar. 2001. Vyšetřovatel - Démoni balkánské války a světská spravedlnost kniha od: Vladimír Dzuro. 94 % ... Kniha Vyšetřovatel - Démoni balkánské války a světsk ... Vyšetřovatel - Démoni balkánské války a světská ... ... . 94 % ... Kniha Vyšetřovatel - Démoni balkánské války a světská spravedlnost Přidat komentář. Petko77. 15. května. Pekny prehlad o tom ako stihali zlocincov, ako po nich patrali a nahliladnutie do sveta ludskeho nestastia. ... Kniha „Vyšetřovatel, Démoni balkánské války a světská spravedlnost" Vladimíra Dzura přináší svědectví o nelítostné občanské válce v zemích bývalé Jugoslávie, zejména o důsledcích války a způsobu, jakým se s nimi vypořádala světská spravedlnost. Vyšetřovatel - Démoni balkánské války a světská spravedlnost - Dzuro Vladimír. Unikátní svědectví českého kriminalisty Vladimíra Dzura, který byl dlouhá léta jediným českým vyšetřovatelem pracujícím u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu. VYŠETŘOVATEL - Démoni balkánské války a světská spravedlnost. Vladimír Dzuro. Honza Hájek. Začni přehrávat ... 5 z 5 hvězdiček Gabriela Baránková 13. března 2018. Kniha „Vyšetřovatel, Démoni balkánské války a světská spravedlnost" Vladimíra Dzura přináší svědectví o nelítostné občanské válce v zemích bývalé Jugoslávie, zejména o důsledcích války a způsobu, jakým se s nimi vypořádala světská spravedlnost. Démoni balkánské války a světská spravedlnost. DZURO Vladimír. Info: Grada Publishing, 2017 (1.) - váz., 256 str. EAN: Unikátní svědectví českého kriminalisty Vladimíra Dzura, který byl dlouhá léta jediným českým vyšetřovatelem pracujícím u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu. Jeho vyprávění o operacích, které vedly k zatčení prvního válečného zločince v bývalé Jugoslávii, a rovněž tak o vyšetřování a následném souzení celé řady ... Vyšetřovatel - Démoni balkánské války a světská spravedlnost (2017) / JanH (353 views) Zatímco při první cestě jsem byl jako správný socialistický turista vybaven pasem, výjezdní doložkou a devizovým příslibem a při třetí jsem už bohudík tyto totalitní relikty nepotřeboval, v roce 1989 to bylo jiné. Přednáška Vladimír Dzura k jeho knize "Vyšetřovatel: Démoni balkánské války a světská spravedlnost" 14.11.2019 / 09:14 | Aktualizováno: 19.11.2019 / 11:50 V pátek 8. listopadu se uskutečnila přednáška...

INFORMACE

AUTOR
Vladimír Dzuro
DIMENZE
10,74 MB
NÁZEV SOUBORU
Vyšetřovatel: Démoni balkánské války a světská spravedlnost.pdf

POPIS

Kniha „Vyšetřovatel, Démoni balkánské války a světská spravedlnost“ Vladimíra Dzurapřináší svědectví o nelítostné občanské válce v zemích bývalé Jugoslávie, zejménao důsledcích války a způsobu, jakým se s nimi vypořádala světská spravedlnost. Není výpovědí o epizodě z historie cizího státu, která se nás netýká. Je svědectvím o temném úseku lidských dějin jako takových, bez ohledu na teritoriální lokalizaci konfliktu, protože zločin nezná hranice. Bratrovražedný boj v bývalé Jugoslávii vyrůstající z kořenů vzedmutého nacionalismu a rozpoutaný z národnostních šarvátek nemůže být nikdy dostatečně pochopen a už vůbec ne ospravedlněn. Zůstává proto mementem pro celé mezinárodní společenství. Av těchto intencích je třeba přijmout i Dzurovo zpracování. Knihu nenapsal historik, ani spisovatel, nýbrž přímý účastník vyšetřování válečných zločinů z úřadu hlavní prokurátorky Mezinárodního trestního tribunálu v Den Haagu. Přesto matérie a způsob, jakým je podána, po přečtení několika prvních stran nenechají nikoho na pochybách, že drží v ruce unikátní literární počin. Kniha je vyprávěním českého vyšetřovatele, který ve službách mezinárodního orgánu téměř deset let umožňoval průchod spravedlnosti tam, kde ji „démoni války“ zadupali do země. Téma není opravdu lehkým žánrem ani pro autora, ani pro čtenáře jako příjemce. Zatímco příjemce je spíše pasivním čekatelem na emoce, které v něm příběh vyvolá, zpracovatel dává všanc svoje schopnosti a dovednosti, kterými mu fakta a zážitky zprostředkovává. Dzuro nejenom sděluje, ale především sdílí. Bez citu pro psychologii, strategii, analytické myšlení a srozumitelné vyjadřování by se neobešel. Výhodou autora je, že na stejných schopnostech je postaveno i jeho profesní založení. Tím získává nad zpracovateli děl podobného žánru nepochybný náskok. Autorství vyžaduje kus odvahy a ani ta mu z titulu profese nechybí. Od ostatních děl přinášejících svědectví z historie, ať již dávné nebo, jako v tomto případě, nedávné, se Dzurova kniha odlišuje hned v několika aspektech: v osobnosti autora a jeho reflexi, nevšedním uchopení těžkého tématu,mnohovrstevnatosti zpracování, plastičnosti předávaných informací a přísně střežené autentičnosti líčených událostí. To vše je na pozadí historického faktu dotaženého osobními zkušenostmi, prožitky a postřehy autora, ale i dalších významných osobností, které měly co do činění s tribunálem nebo správou postižené země, a pracovní povinnosti je svedly s autorem dohromady. Exkluzivita zpracování spočívá v promyšlené sendvičové koncepci. Obsah servírovaný v několika vrstvách činí příběh přístupnějším a stravitelnějším pro mimořádně široký okruh čtenářů. Kdo chce, může klouzat po povrchu a příběh vnímat pouze jako reportáž z míst, kde tisíce „jugoslávských“ občanů narazily na bezpráví, aniž by kde našly zastání. Knížka uvede do jádra problému každého, kdo projeví zájem blíže pochopit, co se vlastně v zemích bývalé Jugoslávie stalo. Zájemce o problematiku bezpečnosti čeká zajímavý vhled do práce vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu, který je denně vystaven nebezpečí života, je připraven v nepohodlí čelit novým výzvám, proniká do mnohdy jedinečných vyšetřovacích postupů, musí držet na uzdě emoce, ať již pracuje s lidskými ostatky nebo pozůstalými, a kterému se díky zkušenostem navždycky srovná pořadí životních hodnot. Odborník na problematiku Balkánu a stejně tak historik zajásají nad možností doplnit si běžnou teorii o konkrétní pravdivé příklady s vysokou výpovědní hodnotou a mírou autenticity. Dostatek prostoru k zamyšlení nad obsahem najde také právník, pokud bude sledovat např. způsob zacházení s lidskými právy nebo soudní proces. Běsnění válečných zločinců, kteří ještě včera sloužili životu, např. jako lékaři, spravovali veřejný sektor nebo byli jen poklidnými sousedy svých dnešních obětí, má zcela jistě někde příčiny, které by mohly zaujmout psychology. Kniha je koncipována, jak pro odborníka na balkánskou historii nebo problematiku války, tak pro laika, kterého nenechává napospas hutnému textu. Geniálním nápadem autora bylo vložit do příloh rejstříky institucí a osob, díky nimž má usnadněnu práci s textem úplně každý. V tomto ohledu kniha může klidně aspirovat na učebnici a být citována v rámci odborných pramenů. Příběh má i svoje emoční vymezení. Bude rezonovat s milovníky napětí, dobrodružství a detektivních příběhů. Dalo by se předpokládat, že těžké a chmurné téma bude v hledáčku pozornosti mužů. Muž a válka jdou dohromady. Ženská veřejnost po prvotní nedůvěře, zda je schopna nechat na sebe působit tak niterně zraňující téma, jakým jsou zvěrstva páchaná na lidech, se ke knize nakonec rovněž přimyká právě díky všudypřítomným emocím. Dzuro je rozený vypravěč. Ve spojení se schopností vtisknout příběhu i čtivost, tak vzniká čtenářsky přitažlivé dílko, které na pozornost působí jako magnet. Řeč vypravěče je velmi barvitá a místy připomíná scénář. Čtenář díky detailními popisu „ze široka“ vidí scénu plasticky jako na filmovém plátně. Příběh nepostrádá gradaci a dramatičnost, proto si ho lze v určitém výseku představit i jako námět na zfilmování či rozhlasové vysílání. O otevřenosti autora a jeho připravenosti být čtenáři k dispozici i mimo rozsah knižního zpracování svědčí zveřejnění jeho elektronického kontaktu. Dzuro obstarával svědectví a podílel se na zajišťování důkazů k předvedení osob odpovědných za masakrování tamního bezbranného obyvatelstva. Bylo by obvyklé, kdybyv příběhu vystupoval jen jako pasivní pozorovatel a popisovatel dějů. Události jej však v reálu katapultovaly do role autora scénáře k zatčení válečného zločince Slavka Dokmanoviće za podíl na týrání a likvidaci více, jak dvou set lidí, na farmě v Ovčaře.Čtenář je vtažen do labyrintudechberoucího příběhu o mnoha neznámých, do příprav, plánů, úvah i vlastní realizace na „první dobrou“. Vypravěč se nevyvyšuje. Splývá v ději a po „vyšetřovatelsku“ zajišťuje autenticitu sdělovaného tím, že nechá za sebe promlouvat raději skutečné aktéry událostí, jako svědky válečných zvěrstev z řad obyčejných lidí, soudce a obhájce u tribunálu či samotné zločince. Přesto neunikne pozornosti svým přesvědčivým a nekompromisním postojem ke spravedlnosti ve jménu památky tisíců zbytečně usmrcených lidí, na exhumaci jejichž těl se podílel. Tak jako spravedlnosti dal kus sebe, tak také hodně ze sebe vložil do knihy. Obojí je znát. Úspěšným zatčením válečného zločince, prvním od Norimberských procesů, a jeho předvedením tváří v tvář soudu, pohnul malým kolečkem v obrovském soukolí dějin. Tam, kde se zastavil na pár let čas, dal malý, ale dostatečný impulz k tomu, aby začal znovu tepat v rytmu naděje. Ve spolupráci s dalšími zainteresovanými na objasňování trestných činů v době války ukázal světu, že „to prostě jde“. Bez velkých ovací a ocenění se zařadil zpět do davu. Bývalý český kriminalista, posléze vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu a nyní vedoucí pracovník na půdě OSN.Patriot ve službách mezinárodních orgánů, jehož životní cesta je sama o sobě příběhem. Autor prvotiny, která se stala bestselerem, a v neposlední řadě adresát několika desítek pozitivních ohlasů od veřejnosti laické, odborné i z okruhu politiky. Souhrnně lze konstatovat, že kniha je odborně ukotvená, srozumitelná a má jasnou obsahovou strukturu. Komunikační otevřeností si získává čtenáře. Zachovává nezbytnou míru odstupu od sledovaného děje a snaží se pochopit smysl historických událostí v jejich kauzalitě. Kniha vyšla v době, kdy zpracovávané téma bylo společensky vysoce aktuální s ohledem na nedávno padlé rozsudky Mezinárodního trestního tribunálu. Jakkoli dějiny mohou v budoucnu změnit pohled na události, přesto utrpení lidí a marnost nad ztrátou tolika životů zůstanou stejné. Kniha je obsahem nadčasová a mezinárodní. Je počinem ve prospěch propagace lidských práv, šíření myšlenky mírového soužití a rovného přístupu ke spravedlnosti.

Chcete si přečíst knihu?Vyšetřovatel: Démoni balkánské války a světská spravedlnost ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vladimír Dzuro. Číst Vyšetřovatel: Démoni balkánské války a světská spravedlnost Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY