Filosofie logiky

Filosofie logiky - Jaroslav Peregrin, | Booksquad.ink

...ujeme se na tradiční i aktuální filosofickou problematiku , a to ve škále od úvodních odborných kurzů na jedné straně až po ... Books - CAS ... ... Filosofie čísla [Philosophy of Number], Filosofia, Praha 2008, 672 s. The book deals with basic principles of arithmetic and calculus from the perspective of modern logic. The central line of the text examines the concept of real number or, more Filosofie logiky Filosofia, 2017 Jaroslav Peregrin a Vladimír Svoboda: Reflective Equilibrium and the Principles of Logical Analysis Routledge, 2017. The book offers a comprehensive account of logic that addresses fundamental issues concerning the nature and foundations of the discipl ... Filosofie čísla - Nakladatelství Filosofického ústavu ... ... . The book offers a comprehensive account of logic that addresses fundamental issues concerning the nature and foundations of the discipline. Jaroslav Peregrin, Marta Vlasáková: Filosofie logiky. Kniha je soustavným pojednáním o problémech filosofie logiky a přístupech k jejich řešení; je ovšem napsána trochu jinak, než bývají knihy o filosofii logiky po světě obvykle psány. Na jedné straně se snaží ukazovat, že problémy, s nimiž logika a filosofie logiky ... -pravidla logiky nám ale nic nesdělují o světě (nezabývají se poznáním, pravdou apod.)-umožňují nám správně spojovat poznatky, které získáme pomocí jiných věd nebo filosofie; a formálně správně z nich vyvozovat případné další důsledky Výzkumný program oddělení logiky pokrývá široké spektrum témat z oblasti logiky a analyticky zaměřené filosofie. Soustřeďuje se zejména na filosofické aspekty logických teorií a na aplikaci logických metod ve filosofii, ale zahrnuje i matematické a historické aspekty logiky. Jiří Fuchs: Úvod do filosofie. 1. Filosofická logika, Krystal, Praha 1993, část "Filosofická logika" (str. 45-191). - Výklad logiky založený na aristotelsko-středověkém pojetí. Doporučeno doplňkově k první části kursu. Pavel Cmorej: Úvod do logické syntaxe a sémantiky, Triton, Praha 2002 - Výklad moderního pojetí logiky. Kniha je soustavným pojednáním o problémech filosofie logiky a přístupech k jejich řešení; je ovšem napsána trochu jinak, než bývají knihy o filosofii logiky po světě obvykle psány. Na jedné straně se snaží ukazovat, že problémy, s nimiž logika a filosofie logiky zápasí, často vznikly mnohem dříve než v době, kdy ... Filosofie a ekonomie. K dílu Karla Engliše. ... Další výklad Malé logiky není nutný, ... B. Kozák ve své přednášce týkající se reformy vyučování filosofie na universitě (1933) ... Podrobně se seznámíte s dějinami filosofie od antiky až po současnost a s hlavními oblastmi systematické filosofie, od logiky až po etiku. Osvojíte si metodologii oboru spolu se základními dovednostmi, které jsou v něm potřebné, především schopnosti interpretovat odborný text, psát odborné texty a vést správným ... Aristoteles ze Stageiry (Ἀριστοτέλης) byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiki v dnešní řecké Makedonii, asi 80 km východně od Soluně - Thessalonike (proto ......

INFORMACE

AUTOR
Jaroslav Peregrin,
DIMENZE
6,49 MB
NÁZEV SOUBORU
Filosofie logiky.pdf

POPIS

Kniha je soustavným pojednáním o problémech filosofie logiky a přístupech k jejich řešení; je ovšem napsána trochu jinak, než bývají knihy o filosofii logiky po světě obvykle psány. Na jedné straně se snaží ukazovat, že problémy, s nimiž logika a filosofie logiky zápasí, často vznikly mnohem dříve než v době, kdy se objevila moderní logika; na druhé straně se ale snaží ukázat, že je tu specifický druh filosofických problémů týkajících se logiky, který skutečně vznikl až se vznikem moderní logiky a kterému dosud není věnována patřičná pozornost. Kromě tradičních témat (například problematika logických paradoxů, vymezení logické formy, logické zachycení „obecnin“ aj.) se tudíž práce zabývá i ryze novodobými problémy logiky (spojenými například s axiomatizací logických kalkulů a vytvářením jejich množinových modelů, s otázkou jejich úplnosti a neúplnosti, či s bující pluralitou logických systémů). Kniha je psána tak, aby byla srozumitelná nejenom úzkému okruhu odborníků; je tedy vhodná pro studenty různých oborů, kteří přicházejí s logikou do styku, i pro zájemce o logiku z řad široké odborné veřejnosti.

Chcete si přečíst knihu?Filosofie logiky ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaroslav Peregrin,. Číst Filosofie logiky Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY