Hippokratova přísaha

Hippokratova přísaha - Barbara Woodová | Booksquad.ink

...lze spojovat s počátky medicínské geografie ... Hippocratis ius iurandum / Hippokratova přísaha ... . Hippokratés poukazuje na souvislosti způsobu života, výživy, zdravotního stavu, psychiky lidí a ... Hippokratova přísaha. Kompletní znění Hippokratovy přísahy, kterou skládají všichni lékaři před převzetím lékařského diplomu a stvrzují slovním slibem. Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a Hygieiu a Panakín a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle ... Stránka byla naposledy změněna 16. 3. 20 ... Hippokratova prísaha - Wikipédia ... ... Stránka byla naposledy změněna 16. 3. 2019. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: [email protected] je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek. Hippokratova přísaha dále lékaři ukládá povinnost předávat získané vědomosti a zkušenosti žákům, kteří se chtějí věnovat umění lékařskému - ars medici. Lékaři je také uloženo, aby zasvětil svůj život prospěchu nemocných s tou výhradou, že míra tohoto zasvěcení je ponechána na lékaři samotném. General biography; or, Lives, critical and historical, of the most eminent persons of all ages, countries, conditions, and professions, arranged according to alphabetical order (1818) (14781428931).jpg 1,706 × 2,018; 604 KB Kdepak je ale Hippokratova přísaha?! Vraťte se do ordinací a pomáhejte společně se postavit koronaviru. Děkujeme!" píše se v páteční výzvě, kterou lékařům do ordinací poslal zdravotnický obor Ústeckého kraje v pátek. Výzva zdravotnického odboru lékařům. Nikto nie je dokonalý - Hippokratova prísaha ironyclub. Loading... Unsubscribe from ironyclub? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 6.56K. Loading... Hippokratova přísaha pochází pravděpodobně ze 4-5 stol. př. n. l. Je tradině připisována starověkému lékaři Hippokratovi nebo některému z jeho žáků. Vznikla jako morální návod k chování lékařů a zaznamenává základní etické principy jejich profese ve vztahu k okolí, rodině, vyuþujícím a pacientovi. Hipokratova přísaha (400-300 př. Kr.) Hippokratova přísaha je přísaha skládaná lékaři, a obsahující základní etické principy jejich povolání. Je tradičně připisována Hippokratovi nebo některému z jeho žáků, ale její postoje mohly mít kořeny i v učení Pythagorejců [1]. Hippokratova přísaha Kompletní ...

INFORMACE

AUTOR
Barbara Woodová
DIMENZE
10,56 MB
NÁZEV SOUBORU
Hippokratova přísaha.pdf

POPIS

Dramatické osudy tří přítelkyň, které se v roce 1968 setkaly na studiích medicíny v Kalifornii. Každá z nich má svůj sen a životní cíl. Ctižádostivá Ruth chce dokázat své schopnosti otci-lékaři, který ji od dětství podceňuje, plachá Mickey je rozhodnutá pomáhat postiženým lidem a krásná míšenka Sondra touží léčit nemocné ve vlasti svých předků - v Africe. Roky náročného studia, praxe, atestací a osobních odříkání korunuje úspěch. Ale ani profesionálně zdatný člověk se nevyhne omylům, zklamáním, krizím, milostným prohrám či tragédiím, jež přináší život. Ruth, Sondra a Mickey se nevzdávají a snaží se dostát svému poslání.

Chcete si přečíst knihu?Hippokratova přísaha ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Barbara Woodová. Číst Hippokratova přísaha Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY