Komunikace řečí, komunikace lidí...: Sborník pro Marii Bořek-Dohalskou

Komunikace řečí, komunikace lidí...: Sborník pro Marii Bořek-Dohalskou - Jana Vlčková-Mejvaldová | Booksquad.ink

...teratura naučná Učebnice a slovníky Jazyky, lingvistika Vzdělávání ... DOC Autor: «AUTOR» ... . Štítky z knih. společenské vědy fonetika výslovnost mluvený projev, řeč Komunikace řečí, komunikace lidí... Vlčková-Mejvaldová, Jana. This collection, which commemorates Professor Marie Bořek-Dohalská 80th birthday, is intended for anyone who would like to examine the so... Sborník pro Marii Bořek-Dohalskou Názov: Komunikace řečí, komunikace lidí... : sborník pro Marii Bořek-Dohalskou Vydavateľ: Praha : Univerzita K ... Komunikace s lidmi - video o komunikaci osob s postižením ... ... : sborník pro Marii Bořek-Dohalskou Vydavateľ: Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 ISBN: 978-80-246-3706-8 Signatúra: spk329274 Duběda, T., Machač P. (2002) Difonový inventář češtiny pro vícejazyčnou syntézu řeči. Projekt spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Technickou univerzitou Drážďany, in: Inovační podnikání & transfer technologií 4/2002, AIP ČR Praha, pp. VI-VII [A Czech diphone inventory for multilingual speech synthesis; Un inventaire ... Komunikace řečí, komunikace lidí... : sborník pro Marii Bořek-Dohalskou / k vydání připravila Jana Vlčková-Mejvaldová. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3706-8 Kořínková, Lucie, František Gellner : text - obraz - kontext / Lucie Kořínková. Praha : Akropolis, 2017 Komunikace řečí, komunikace lidí... Sborník pro Marii... Velký rusko-český slovník 400 K ... • ČEŇKOVÁ, Ivana (2017). Virtuální výuka se stává realitou v přípravě konferenčních tlumočníků: s. 93-100. In: Vlčková-Mejvaldová, Jana (ed.). Komunikace řečí, komunikace lidí…sborník pro Marii Bořek-Dohalskou. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. 147 s. ISBN 978-80-246-3706-8. Komunikace Komunikace je jedna z nejdůležitějších lidských schopností. Umožňuje nám poznávat sebe sama i okolní svět. Slovo komunikace vzniklo z lat. communicare - radit se s někým, dorozumívat se, styk, spojení souvislost. Jedná se o proces dorozumívání, výměnu informací nebo sdělení mezi dvěma nebo více lidmi. Pro oba úkony, tj. jak pro souhlas, tak pro žádost, stanoví návrh zákona písemnou formu, přičemž tyto úkony musí být založeny ve zdravotnické dokumentaci. Návrh zákona dále stanoví, že při jakékoliv sterilizaci musí lékař pacientovi podat informaci o povaze výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích. Helena Hlušičková, ČE RNÁ MADO NA , kamenina, metalická glazura, zlato, 32 x 25 x 20 cm, 2013. Foto: Lukáš Paulas. Helena Hlušičková, AN DĚL O S VĚ T L E N Í, šamot, zlato, led ... Pro tento druh meditace je charakteristické, že se na ní do jisté míry podílí také naše tělo. ... kteří už dlouho žijí hlubokým modlitebním životem a osvojili si přirozený a spontánní způsob komunikace s Bohem. Těm kniha určena není. ... Náš pohled není nikdy tak jasný. Musíme rozvíjet svou vnímavost k řeči ......

INFORMACE

AUTOR
Jana Vlčková-Mejvaldová
DIMENZE
9,35 MB
NÁZEV SOUBORU
Komunikace řečí, komunikace lidí...: Sborník pro Marii Bořek-Dohalskou.pdf

POPIS

Sborník k životnímu jublieu Marie Bořek-Dohalské je určený těm, kteří se chtějí na zvukovou matérii řeči podívat z různých úhlů. Fonologii reprezentuje příspěvek Tomáše Dubědy, Jaroslav Štichauer se věnuje historické výslovnosti, Pavel Štichauer míří od fonologie k morfologii. Podobně Jiří Jančík představuje přesah fonetické percepce k vyšším jazykovým rovinám, k morfologii a k lexikologii. Fonetika francouzštiny a hudební vnímání se stýkají v příspěvku Sylvy Novákové. V příspěvku Ivany Čeňkové se spojuje výuka, technika a tlumočení. Kolegy z dlouhodobé spolupráce univerzitní zastupuje Stanislav Štech, Jan Županič a Tomáš Cajthaml. Nechybí ani zástupci technického směru fonetických aplikací: Robert Vích a Jana Tučková tématem svých příspěvků a Zdeněk Smékal svou osobností. Jeho příspěvek zároveň představuje vítaný můstek k celoživotní lásce prof. Dohalské, k hudbě, jejímž bytostným zástupcem v tomto sborníku je Miloš Černý. Pevné sepětí prof. Dohalské s frankofonním, resp. pařížským univerzitním prostředím reprezentují příspěvky tří nejbližších kolegů, Georgese Boulakii, Philippa Martina a Jeana-Yvese Dommerguese. Po poetickém preludiu Františka Novotného následuje text, který představuje jubilantku: jeho autorem je Jan Kořenský, který s prof. Dohalskou vedl korespondenčně, telefonicky a pak i osobně rozhovor na různá témata. Závěr sborníku pak tvoří hříčka plná aluzí na společnou práci, jejímž autorem je Jan Raab.

Chcete si přečíst knihu?Komunikace řečí, komunikace lidí...: Sborník pro Marii Bořek-Dohalskou ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Vlčková-Mejvaldová. Číst Komunikace řečí, komunikace lidí...: Sborník pro Marii Bořek-Dohalskou Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY